Đảng viên VIUP tham dự hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng ngày 14/11/2023, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các Cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối; lãnh đạo Hội đồng lý luận Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 396 điểm cầu với hơn 16.000 đảng viên tham dự.

Phó Viện trưởng VIUP Phạm Thị Thanh Hoa, Hoàng Vĩnh Hưng, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy VIUP, lãnh đạo các đơn vị và các đảng viên tham dự Hội nghị tại điểm cầu VIUP.

Tại Hội nghị, GS.TS Tạ Ngọc Tấn - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã giới thiệu nội dung Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách dày hơn 500 trang với 40 bài viết cô đọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có giá trị lý luận, vừa mang tính thực tiễn. Cuốn sách được hoàn thành và ra mắt bạn đọc vào thời điểm diễn ra những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm, đồng thời Đảng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Cuốn sách đã chọn và được kết cấu thành 4 chủ đề lớn. Thứ nhất là các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng - đây là những định hướng chung cho các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương. Thứ 2 là các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại 6 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Thứ 3 là các bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các buổi thăm, làm việc tại các địa phương, đơn vị. Cuối cùng là các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các buổi gặp mặt với các bộ, ngành trung ương về các vấn đề vĩ mô, quản lý chung của đất nước.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh, 500 trang sách là sự kết tinh trí tuệ, nhận thức, tri thức không của chỉ riêng cá nhân Tổng Bí thư mà là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, của Nhân dân. Trên cơ sở giới thiệu nội dung cuốn sách, GS.TS Tạ Ngọc Tấn cho rằng, cán bộ, đảng viên cần tự nhận thức, tiếp cận cuốn sách một cách hệ thống để hiểu kỹ hơn các tư tưởng, chỉ đạo, từ đó thể hiện quyết tâm, có giải pháp cụ thể, xác định nhiệm vụ của bản thân trong tổ chức thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị; tuyên truyền những kết quả đã đạt được nửa đầu nhiệm kỳ qua của Đảng ủy Khối, của các đảng ủy trực thuộc; tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, tranh thủ mọi thời cơ, mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ khóa XIII…

(Nguồn:viup.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website