Dự thảo “Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Chiều ngày 28/7, Tổng cục Du lịch (TCDL) đã làm việc với liên danh Viện Quy hoạch Đô thị & Nông thôn quốc gia – Công ty Cổ phần Quy hoạch Hà Nội nghe báo cáo dự thảo lần 1 “Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

ThS.KTS Lê Anh Dũng (Áo xanh) - Giám đốc TT QHXD3 VIUP tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, liên danh đơn vị tư vấn báo cáo TCDL về khái quát nguồn lực, định hướng phát triển của quy hoạch. Quan điểm là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đi vào chiều sâu; phát triển du lịch quốc tế, đồng thời tăng cường khai thác có hiệu quả du lịch nội địa; phát huy tiềm năng lợi thế quốc gia, gắn với chuyển đổi số, tận dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0; phát triển bền vững, sáng tạo, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Tầm nhìn đến 2045, du lịch khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế, đóng góp 15% vảo GDP quốc gia; Việt Nam trở thành điểm đến có giá trị nổi bật toàn cầu, thuộc nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Liên danh đơn vị tư vấn cũng định hướng sản phẩm du lịch tập trung 4 dòng chính là du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch đô thị; đồng thời, định hướng phát triển 3 loại hình du lịch mới là du lịch kết hợp chữa bênh - chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp - nông thôn, du lịch golf. Bên cạnh đó, liên danh đơn vị tư vấn cũng đề xuất các vấn đề liên quan các khu vực du lịch động lực, phát triển hệ thống khu du lịch quốc gia, định hướng phát triển hệ thống cơ sở vật chất ngành Du lịch - hệ thống doanh nghiệp, nguồn nhân lực, đầu tư, thị trường, xúc tiến quảng bá, giải pháp...

Trao đổi tại buổi báo cáo, đại diện các vụ, đơn vị thuộc TCDL đã đưa ra nhiều ý kiến thiết thực, góp phần cùng tổ giúp việc và liên danh đơn vị tư vấn hoàn thiện dự thảo. Các ý kiến đề nghị liên danh đơn vị tư vấn đưa ra tiêu chí, luận cứ rõ ràng khi đánh giá các khu vực du lịch động lực, đặc biệt là sự tác động trong khu vực đối với đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quý (Bình Thuận); xác định rõ hiện trạng quy hoạch đất của từng địa phương cũng như đánh giá kỹ hệ thống doanh nghiệp; căn cứ thực tế để tính toán số liệu dự báo trong quy hoạch; gắn với chiến lược. Các ý kiến đồng thời đề xuất liên danh đơn vị tư vấn bám sát đề cương quy hoạch, đảm bảo thống nhất số liệu, trình bày logic.

Phó Tổng cục trưởng TCDL Hà Văn Siêu cho rằng phần đánh giá phải nêu bật được vấn đề Việt Nam có tiềm năng phát triển du lịch không, có thể phát triển du lịch không; làm rõ hơn nội hàm từng quan điểm trong quy hoạch, phát huy được yếu tố con người trong phát triển, lấy con người làm trọng tâm; mục tiêu phải hướng đến hệ thống du lịch.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh kết luận buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao nội dung dự thảo quy hoạch; liên danh đơn vị tư vấn đã bám sát được tiến độ, bước đầu đảm bảo yêu cầu trong việc triển khai nhiệm vụ xây dựng quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia và nỗ lực hoàn thiện, chuẩn bị cho hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, Tổng cục trưởng cũng cho rằng nội dung dự thảo vẫn còn những thông tin chưa hoàn chỉnh, cần được bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu các ý kiến thiết thực của các vụ, đơn vị đã đóng góp tại buổi làm việc, đặc biệt là những nội dung chưa được đề cập. Tổng cục trưởng nhấn mạnh: “Liên danh đơn vị tư vấn phải hoàn chỉnh lại dự thảo để báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch trước khi tổ chức hội thảo. Cần bám sát, rà soát lại toàn bộ nội dung yêu cầu đặt ra tại Quyết định số 933/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khi phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

(Nguồn:www.vtr.org.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website