Hội đồng cấp cơ sở Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2022

Ngày 15/2/2023, VIUP tổ chức họp Hội đồng cấp cơ sở nhằm rà soát nội dung, chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng do Bộ Xây dựng giao VIUP thực hiện năm 2022. PGS.TS.KTS Hoàng Vĩnh Hưng- Phó Viện trưởng VIUP, Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp.

Theo đó, năm 2022 Bộ Xây dựng giao VIUP thực hiện 11 nhiệm vụ gồm: 04 nhiệm vụ VIUP được Bộ Xây dựng giao theo chức năng và 07 nhiệm vụ được Bộ xây dựng hỗ trợ chi gián tiếp.

Tại cuộc họp, các chủ nhiệm của 11 nhiệm vụ đã báo cáo tóm tắt nội dung công việc đã thực hiện và kết quả đạt được. Trên cơ sở đó, hội đồng có nhận xét, góp ý cho từng nhiệm vụ.

Các nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao theo chức năng mà VIUP thực hiện gồm:

Nhiệm vụ 1: Rà soát công tác báo cáo thống kê về: Các chỉ tiêu phát triển đô thị - nông thôn theo Thông tư 06/2018/TT-BXD và hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng và Thông tư 07/2018/TT-BXD về chế độ báo cáo thống kê ngành xây dựng tại một số tỉnh, thành phố của Vùng đồng bằng sông Hồng (TP Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương và Hưng Yên).

Nhiệm vụ 2. Tổng hợp thông tin, rà soát công tác báo cáo thống kê về các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh theo Thông tư 01/2018/TT-BXD (06 đô thị: TP. Hà Giang; TP. Vĩnh Yên; TP. Vinh; TP. Phan Thiết; TP. Tây Ninh; TP. Vĩnh Long)

Nhiệm vụ 3. Đánh giá tình hình lập quy hoạch và thực hiện các quy hoạch xây dựng KKT ven biển và KKT cửa khẩu tại các tỉnh thuộc Vùng KTTĐ miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định).

Nhiệm vụ 4. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018 (nghiên cứu tại tỉnh Hòa Bình, Hà Nam, Nghệ An, Quảng Nam, Lâm Đồng, Đồng Nai, Trà Vinh) đại diện cho các vùng miền khác nhau trên cả nước.

Hội đồng đánh giá về cơ bản 04 nhiệm vụ trên đã bám sát mục tiêu, nội dung của nhiệm vụ. Tuy nhiên, các nhiệm vụ cần bám sát nội dung, kết quả và sản phẩm của nhiệm vụ, cập nhật các văn bản mới nhất, phân tích số liệu thống kê, đánh giá cụ thể đối với từng tỉnh và làm rõ nét các kiến nghị. Hội đồng đã góp ý, đưa ra các yêu cầu về nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cụ thể đối với từng nhiệm vụ.

Các nhiệm vụ hỗ trợ chi gián tiếp bao gồm:

Nhiệm vụ 5. Tổ chức các hoạt động hội nghị, hội họp của Ban kỹ thuật về quy hoạch xây dựng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn

Nhiệm vụ 6. Nhiệm vụ phát triển, duy trì mạng thông tin, trang thông tin điện tử và biên soạn tạp chí chuyên ngành

Nhiệm vụ 7. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế

Nhiệm vụ 8. Nhiệm vụ đào tạo kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho công tác quản lý, công tác nghiên cứu quy hoạch xây dựng

Nhiệm vụ 9. Nhiệm vụ bổ sung sách báo, tạp chí chuyên ngành thường kỳ và duy trì hoạt động của thư viện

Nhiệm vụ 10. Công tác hành chính quản trị, tổ chức nhân sự, mua sắm, quản lý, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy móc thiết bị, hệ thống kỹ thuật của tòa nhà trụ sở Viện

Nhiệm vụ 11. Công tác Kế hoạch và Quản lý tài chính

Đây là các nhiệm vụ do các phòng ban chức năng của Viện thực hiện. Trên thực tế, đây là các công việc thường ngày để duy trì hoạt động của Viện. Hội đồng đề nghị các chủ nhiệm nhiệm vụ làm rõ trong báo cáo tổng hợp các công việc mà đơn vị đã thực hiện trong năm vừa qua.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch hội đồng Hoàng Vĩnh Hưng yêu cầu phòng Quản lý khoa học kỹ thuật chỉ rõ các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đối với các nhiệm vụ phải chỉnh sửa và đề nghị các nhóm nghiên cứu khẩn trương hoàn thiện, nộp lại sản phẩm cho phòng Quản lý khoa học kỹ thuật cuối tuần này để trình nghiệm thu cấp Bộ.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website