Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, quản lý năm 2020

Ngày 3/2/2021, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, quản lý năm 2020 đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo VIUP. Tham dự hội nghị có bà Đỗ Hồng Mai – chuyên viên vụ TCCB, lãnh đạo VIUP và trưởng, phó các đơn vị thuộc Viện, các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Viện.

Phó Viện trưởng Nguyễn Thành Hưng trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể

Thay mặt lãnh đạo Viện, Phó Viện trưởng Nguyễn Thành Hưng đã trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể cấp ủy, lãnh đạo năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

- Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của cơ quan đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

- Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

Quang cảnh chung

Theo đó, trong năm 2020 vừa qua, mặc dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến cho ngành Xây dựng của Việt Nam gặp không ít khó khăn, nhưng VIUP vẫn nỗ lực để làm tốt nhất các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng, cụ thể như: Tham gia Ban soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án, tham gia góp ý dự thảo, tham gia đoàn công tác của Bộ Xây dựng làm việc tại các địa phương; Trong năm 2020, Viện đã và đang triển khai thực hiện 23 đề tài nghiên cứu khoa học bao gồm 05 đề tài trọng điểm cấp Bộ và 18 đề tài cấp Bộ. Ngoài ra, Viện đã đăng ký tuyển chọn giao thực hiện 13 đề tài cho năm 2021, bao gồm 05 đề tài và 08 tiêu chuẩn. Nhìn chung, công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được Viện đẩy mạnh và gắn liền với thực tiễn.

Công tác tư vấn quy hoạch do Viện thực hiện nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và chất lượng các đồ án Bộ Xây dựng giao, cũng như các đồ án ký kết với các địa phương, các chủ đầu tư giúp các địa phương hoàn thành có chất lượng các đồ án quy hoạch, các chương trình phát triển và nâng cấp đô thị, các quy hoạch chuyên ngành, các dự án thiết kế kiến trúc công trình và các công tác tư vấn khác. Trong năm 2020, Viện đã hoàn thành phê duyệt nhiều đồ án lớn và quan trọng. Bên cạnh đó, Viện đã và đang thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn lập quy hoạch, thiết kế kiến trúc... Nhìn chung các đồ án đang được triển khai tích cực; phù hợp với yêu cầu của địa phương và chủ đầu tư. Công tác tổ chức tham gia thi tuyển quy hoạch kiến trúc tiếp tục được Viện đẩy mạnh mục đích vừa để nâng cao kiến thức học thuật, chuyên môn của cán bộ, vừa tìm kiếm các hợp đồng tư vấn mới. Năm 2020, Liên danh Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (VIUP) và Công ty RUA đã tham gia và giành giải Ba của cuộc thi ý tưởng quy hoạch chung TP Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 do UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Xây dựng và UBND TP Bảo Lộc tổ chức. Ngoài ra, Viện còn tham gia và giành giải thưởng cho phương án xuất sắc cuộc thi "Ý tưởng kiến trúc bệnh viện dã chiến" do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức.

Kết quả sản lượng ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ tư vấn năm 2020 đã tăng 5,5% so với năm 2019, thu nhập bình quân của viên chức và người làm việc vượt mức nghị quyết đại hội viên chức lao động năm 2020 đề ra là 5,5%. So với bối cảnh hiện nay thì đây là một kết quả khả quan, thể hiện sự nỗ lực của toàn thể viên chức và người làm việc dưới sự chỉ đạo thống nhất của ban lãnh đạo Viện.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân và phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Viện Trưởng Lưu Đưc Cường đọc bản kiểm điểm cá nhân

Các Phó Viện Trưởng đọc bản kiểm điểm cá nhân

Sau kiểm điểm tập thể ban lãnh đạo, cá nhân đồng chí Viện trưởng Lưu Đức Cường, Phó Viện trưởng Phạm Thị Nhâm, Phạm Thị Thanh Hoa và Nguyễn Thành Hưng cũng đã nghiêm túc kiểm điểm đánh giá những mặt ưu điểm và khuyết điểm của mình trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đồng thời đề ra biện pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Sau đó Hội nghị tiến hành bỏ phiếu đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020 theo hướng dẫn của Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng.

Trao quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân

Kết thúc hội nghị, Viện đã tổ chức trao các quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc Viện. Theo đó, 6 đơn vị gồm phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản lý khoa học kỹ thuật; Trung tâm QHXD 1, Trung tâm QHXD 4, Trung tâm kiến trúc, quy hoạch Hà Nội; Viện Nghiên cứu Thiết kế đô thị được Bộ Xây dựng tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2019; 03 cá nhân gồm Vũ Tuấn Vinh, Nguyễn Xuân Anh, Cao Sỹ Niêm được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng năm 2019. Phó Viện trưởng Nguyễn Thành Hưng và Giám đốc Trung tâm kiến trúc, quy hoạch Hà Nội Lê Hoàng Phương được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng giai đoạn 2017-2019.

 

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website