Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 4/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương (Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội) có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Trung ương và trực tuyến tới 16.242 điểm cầu trong cả nước với trên 1,44 triệu lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham dự tại các điểm cầu, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Phó Viện trưởng VIUP Hoàng Vĩnh Hưng, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy VIUP, lãnh đạo các đơn vị và các đảng viên tham dự Hội nghị tại điểm cầu VIUP.

Theo kế hoạch, thời gian Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (trong đó, 1 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; 0,5 ngày dành cho các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết).

Theo đó, ngày 04/12/2023, đại biểu dự hội nghị được nghiên cứu, học tập, quán triệt 04 chuyên đề, cụ thể:

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt Chuyên đề 1: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt Chuyên đề 2: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt Chuyên đề 3: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt Chuyên đề 4: "Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả./.

(Nguồn:viup.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website