Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 và Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2022

Ngày 14/1/2022, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 và Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2022.

Tham dự tại điểm cầu chính hội trường tầng 2 trụ sở VIUP có ban lãnh đạo Viện cùng trưởng các đơn vị. Cấp phó và viên chức, người lao động theo dõi hội nghị trực tuyến tại các đơn vị.

Phó Viện trưởng Phạm Thị Thanh Hoa đọc báo cáo tổng kết Viện năm 2021

Năm 2021 là một năm đặc biệt đối với Viện, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Viện và cũng là năm đầy khó khăn và thách thức khi ngay từ đầu năm, đại dịch COVID-19 bùng phát rộng gây tổn thất nặng nề đối với đất nước. Đứng trước khó khăn chung, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Viện đã chỉ đạo, động viên người làm việc bình tĩnh, kiên trì, nỗ lực sản xuất để vừa phòng chính dịch bệnh an toàn, vừa đảm bảo tiến độ chất lượng nhiệm vụ được giao, bên cạnh đó, Viện vẫn duy trì chiến lược mở rộng thị trường, tìm kiếm hợp tác, thực hiện tiết kiệm chi tiêu để đảm bảo thu nhập cho người làm việc.

Năm 2021, Viện tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo chiều sâu. Viện đã hoàn thành nhiều đề tài NCKH, các quy hoạch trọng điểm, đáp ứng phục vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng và ở địa phương. Đặc biệt, Viện là đơn vị đóng vai trò chính trong việc thực hiện các đồ án quy hoạch Tỉnh và được nhiều địa phương đánh giá cao. Ngoài ra, công tác thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 đã đi vào các nội dung rất thực tế, gắn với thực tiễn hoạt động chuyên môn của Viện và có thể áp dụng vào công tác quản lý của ngành xây dựng.

Tuy bối cảnh chung nhiều khó khăn nhưng kết quả sản xuất của Viện năm 2021 rất khả quan. Sản lượng thực hiện năm 2021 tăng 69% so với năm 2020, thu nhập bình quân của viên chức và người làm việc đạt 13 triệu đồng/người, vượt xa mức nghị quyết đại hội viên chức lao động năm 2021 đề ra là 9 triệu đồng. So sánh với kết quả hoạt động các năm vừa qua thì năm 2021 là năm đột phá trong lịch sử hình thành và phát triển VIUP, thể hiện sự nỗ lực của toàn thể viên chức và người làm việc dưới sự chỉ đạo thống nhất của ban lãnh đạo Viện. Cụ thể như sau:

Viện đã làm tốt công tác phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc. Viện là đơn vị tham gia góp ý, biên soạn văn bản pháp quy quản lý ngành, tham gia nhiều tổ biên tập; Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ. Viện đã và đang thực hiện nhiều đồ án quy hoạch sử dụng vốn Bộ Xây dựng. Trong năm 2021 đã hoàn thành đồ án Điều chỉnh QHC TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang; Lập thí điểm QHXD vùng huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Vùng huyện Bảo Thắng, Lào Cai và đang triển khai thực hiện đồ án Lập thí điểm QHXD vùng huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. 02 dự án nghiên cứu, điều tra, khảo sát sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đang trình BXD nghiệm thu, 01 dự án tạm dừng cho chưa được bố trí đủ vốn.

Năm 2021, Viện đã và đang triển khai thực hiện 25 đề tài NCKH gồm 01 đề tài nghị định thư và 24 đề tài cấp Bộ. Trong đó, 08 đề tài đã được Bộ Xây dựng nghiệm thu, 02 đề tài đã nghiệm thu cấp cơ sở, đang trình Bộ Xây dựng nghiệm thu và 15 đề tài đang triển khai thực hiện, dự kiến kết thúc trong năm 2022.

Công tác tư vấn quy hoạch, kiến trúc thuộc chức năng nhiệm vụ của Viện: Viện đã hoàn thành và phê duyệt được nhiều đồ án lớn và quan trọng như: Điều chỉnh QHC Khu kinh tế Móng Cái đến năm 2040; QHCXD KDL quốc gia Hồ Hòa Bình, Điều chỉnh cục bộ QHC xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiến Giang đến năm 2030, Điều chỉnh QHC thị xã Duy Tiên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050… và một số đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khác. Bên cạnh đó, Viện đã và đang thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn lập quy hoạch... Nhìn chung, các đồ án đang được triển khai tích cực, phù hợp với yêu cầu của địa phương và chủ đầu tư.

Trong năm 2021, Viện đã và đang thực hiện nhiều hợp đồng thiết kế kiến trúc công trình, tư vấn khảo sát, lập mô hình, thẩm tra, kiểm định và nhiều hợp đồng tư vấn khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch thẩm tra, kiểm định cho các địa phương trên cả nước....

Công tác tổ chức tham gia thi tuyển quy hoạch, kiến trúc tiếp tục được Viện đẩy mạnh, mục đích vừa để nâng cao kiến thức học thuật, chuyên môn của cán bộ, vừa tìm kiếm các hợp đồng tư vấn mới. Năm 2021, Viện tiếp tục gặt hái và vinh dự đón nhận 15 giải thưởng QHĐT quốc gia và 02 giải thưởng Kiến trúc quốc gia.

Công tác điều hành quản lý Viện cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận trong công tác tổ chức cán bộ, quản trị hành chính; Công tác quản lý khoa học kỹ thuật, giám sát chất lượng đồ án; Công tác kế hoạch, phát triển thị trường; Công tác tài chính kế toán; Công tác thông tin, đào tạo, Hợp tác quốc tế và hội nghị triển lãm;

Các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Viện năm 2022 tiếp tục hướng tới mục tiêu VIUP là Viện NC chiến lược chính sách đầu ngành quốc gia về lĩnh vực QHXD, là diễn đàn lớn về tư vấn, nghiên cứu khoa học, đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Viện xác định các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 như sau:

- Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch để đáp ứng với tình hình thực tiễn;

-Thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình nghiên cứu khoa học và dịch vụ tư vấn quy hoạch, kiến trúc;

-Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện công tác quản trị, trong đó tập trung vào công tác

quản lý tài chính và quản lý phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo tinh gọn, năng động hướng tới mục tiêu chuyển đổi mô hình hoạt động của Viện sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ;

- Đào tạo và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghề nghiệp. Tiếp tục mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc.

Viện trưởng Lưu Đức Cường điều hành hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, Viện trưởng Lưu Đức Cường cho rằng năm 2021 là năm hết sức thành công với VIUP. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng thu nhập của cán bộ tăng vượt xa mức đề ra và sản lượng chuyển tiếp sang năm 2022 cơ bản ổn định cho thu nhập của cán bộ Viện trong năm nay. Thành công lớn đó có sự đóng góp của ban lãnh đạo Viện, các đồng chí lãnh đạo đơn vị và sự nỗ lực của gần 500 người. Bên cạnh đó, ông đề cập tới một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và yêu cầu các đơn vị liên quan: Tập trung nhân lực chuẩn bị nếu được giao thực hiện quy hoạch hệ thống đô thị nông thôn quốc gia; Thống nhất phương pháp tổ chức thực hiện giữa các đơn vị lập quy hoạch tỉnh thông qua kiểm soát chất lượng tại các hội đồng kỹ thuật để đảm bảo chất lượng các đồ án QH tỉnh; Hoàn thiện và phát triển nguồn nhân lực; Nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học; Tiếp tục tìm nguồn kinh phí nhằm đưa ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) vào trong quy hoạch xây dựng; Chuẩn bị công tác tham gia đấu thầu lập điều chỉnh quy hoạch chung cho TP Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng như tìm nguồn công việc mới liên quan tới các quy hoạch cấp thấp hơn sau khi một số quy hoạch tỉnh hoàn thành… 

Tại hội nghị này, Viện trưởng Lưu Đức Cường đã biểu dương 10 đơn vị đã có nhiều thành tích, đóng góp tích cực cho Viện trong năm vừa qua và mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của Viện trong những năm tiếp theo. Các đơn vị được biểu dương gồm có: Trung tâm QHXD 2, Trung tâm QHXD 3, Trung tâm QHXD 4, Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch Hà Nội, Trung tâm tư vấn và đầu tư xây dựng, Phòng Quản lý dữ liệu D-GIS, Phòng Quản lý khoa học kỹ thuật, Phòng Kế hoạch Tài chính, Viện Thiết kế đô thị và Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn.

Chủ tịch Công đoàn Vũ Ngọc Tuấn đọc báo cáo Công đoàn năm 2021

Tiếp đó, trong Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2022, đồng chí Vũ Ngọc Tuấn - Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Viện năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022. Trong đó đề cập tới một số kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kết quả hoạt động công đoàn năm 2021 cũng như nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Phạm Thị Bích Vân, trưởng ban thanh tra nhân dân đã trình bày Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2021. Trong phần thảo luận, hội nghị được nghe 04 tham luận của cán bộ các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm cũng như gửi gắm những tâm tư nguyện vọng, mong muốn tới ban lãnh đạo và đề xuất các hướng phát triển bền vững cho Viện.

Nhân dịp này, Viện đã công bố các quyết định khen thưởng cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Viện trưởng Lưu Đức Cường trao giấy khen cho 5 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

Đại diện các đơn vị nhận bằng khen Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 4 cá nhân

Trao tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho các đơn vị

Giấy khen của BCH Công đoàn cơ quan BXD cho 2 tập thể (CĐ Viện và CĐ Phân Viện Miền Trung)

Phó Viện trưởng Hoàng Vĩnh Hưng trao giấy khen của BCH Công đoàn cơ quan BXD cho các cá nhân

Viện trưởng Lưu Đức Cường trao giấy khen của BCH Công đoàn cơ quan BXD danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" 

(Nguồn:viup)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website