Hội thảo “Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia quy hoạch không gian xung quanh mặt nước trong các khu đô thị mới, khu đô thị hiệu hữu chỉnh trang – Yêu cầu thiết kế”

Ngày 30/8/2023, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia quy hoạch không gian xung quanh mặt nước trong các khu đô thị mới, khu đô thị hiệu hữu chỉnh trang – Yêu cầu thiết kế”

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia quy hoạch không gian xung quanh mặt nước trong các khu đô thị mới, khu đô thị hiệu hữu chỉnh trang – Yêu cầu thiết kế”. Đề tài do ThS. Nguyễn Việt Dũng và TS Lưu Đức Minh đồng chủ nhiệm.

Tham dự hội thảo có PGS.TS. Hoàng Vĩnh Hưng –Phó Viện trưởng VIUP, TS. Lê Thị Bích Thuận - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng, Tổng Hội xây dựng Việt Nam cùng nhiều chuyên gia VIUP.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó viện trưởng Hoàng Vĩnh Hưng cho biết chủ đề quy hoạch không gian xung quanh mặt nước trong các khu đô thị mới, khu đô thị hiệu hữu chỉnh trang quen thuộc nhưng để thực hiện được cũng tương đối khó. Trong quá trình nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu còn nhiều tranh luận mà từ phạm vi sẽ đưa ra giải pháp, đề xuất. Do đó, hội thảo này được tổ chức để xin ý kiến chuyên gia để xác định giới hạn phạm vi nghiên cứu cho rõ ràng hơn để từ đó nâng cao chất lượng không gian xung quanh mặt nước trong các khu đô thị và sẽ tác động lan tỏa ra toàn đô thị. Ông đề nghị đại diện nhóm nghiên cứu trình bày những nội dung nghiên cứu chính, nêu các vấn đề xin ý kiến chuyên gia và mong các chuyên gia sẽ thảo luận, góp ý để nhóm hoàn thiện tốt hơn nghiên cứu của mình.

ThS. Nguyễn Việt Dũng trình bày tại hội thảo

Tiếp đó, ThS. Nguyễn Việt Dũng trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu và những nội dung cần trao đổi về phạm vi, phân loại đối tượng, dự kiến nội dung tiêu chuẩn… Theo đó, nhóm nghiên cứu đề xuất phạm vi, phân loại đối tượng gồm có mặt nước đóng là ao hồ trong đô thị (hồ cấp nước, hồ điều hòa) và mặt nước dạng tuyến (quy định theo mặt cắt) là sông lớn quy mô liên tỉnh – cấp quốc gia; sông và kênh trong đô thị. Từ các quy định liên quan đã có trong các quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành nhóm đưa ra nhận xét chưa có quy định cụ thể về các không quanh mặt nước. Tuy nhiên các không gian đó đa phần đều đã thuộc khu chức năng nào đó theo quy hoạch và thường đã có tiêu chuẩn/quy chuẩn cho khu đó. Do vậy, cần phải xác định các nội dung tiêu chuẩn quy định để không chồng chéo với các quy định khác. Đề tài đã đưa ra dự kiến nội dung tiêu chuẩn theo mặt nước đóng (ao, hồ) và mặt nước dạng tuyến (sông, kênh). Bên cạnh đó, đề tài cũng đã đưa ra dự kiến cấu trúc tiêu chuẩn.

Hội thảo được nghe góp ý của các chuyên gia về các nội dung cần làm rõ về đối tượng, cấu trúc của tiêu chuẩn…

Đồng chủ nhiệm đề tài Lưu Đức Minh ghi nhận những ý kiến đóng góp từ phía các chuyên gia và cho biết, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục hoàn chỉnh nội dung nghiên cứu để đề tài được hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. 

 

(Nguồn:viup.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website