Ký kết nghiên cứu tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Chiều 28-4, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM phối hợp cùng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia, Viện Quy hoạch miền Nam và Công ty TNHH Không Gian Xanh ký kết hợp đồng nguyên tắc nghiên cứu tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc nghiên cứu, tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn 2060.

Theo Sở QH-KT, trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu, các đơn vị thống nhất ký kết hợp đồng nguyên tắc để khởi động công tác nghiên cứu nhằm đáp ứng tiến độ đặt ra trong thời gian trình UBND TP. Sở QH-KT giao cho 3 đơn vị trên thực hiện lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Trong thời gian hoàn thiện hợp đồng chính thức để ký kết, thực hiện trước công tác thu thập thông tin, tài liệu, số liệu; phân tích đánh giá hiện trạng và triển khai các nội dung cơ bản lập đồ án quy hoạch.

Giá trị hợp đồng dựa trên giá dự thầu, được chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn thống nhất rà soát giảm trừ các chi phí cho phù hợp do đơn vị tư vấn sử dụng, kế thừa một số nội dung công việc đã được thực hiện khi nghiên cứu lập đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM nhằm đảm bảo tiết kiệm kinh phí, hiệu quả, không tính trùng lắp và trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1461/BXD-QHKT ngày 14-4-2023.

Theo Sở QH-KT, nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 với mục tiêu gắn kết ổn định hướng phát triển không gian của toàn vùng, đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong phát triển đô thị hiện nay như dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh, quốc phòng...

Triển khai các công việc tiếp theo sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM, UBND TPHCM đã giao Sở QH-KT khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị, hoàn thành các thủ tục cho việc lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM.

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM được lập và phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển đô thị, đặc biệt là xác định phương hướng phát triển không gian, các chức năng đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật quan trọng của thành phố hướng tới một thành phố thông minh, sáng tạo, văn minh, hiện đại.

Với mong muốn có được một đồ án chất lượng tốt, mang tính khả thi cao, khơi thông được nhiều nguồn lực phát triển, sở sẽ thông tin rộng rãi và cập nhật nội dung về các tiến trình liên quan đến công tác lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung để cá nhân, tổ chức và các đơn vị tư vấn quan tâm theo dõi, góp ý và tham gia.

(Nguồn:sggp.org.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website