Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất giải pháp quy hoạch, quản lý phát triển đô thị vệ tinh”

Ngày 28/4/2021, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất giải pháp quy hoạch, quản lý phát triển đô thị vệ tinh” do VIUP thực hiện. Hội đồng do bà Trần Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị làm Chủ tịch.

Chủ nhiệm đề tài TS.KTS Nguyễn Trung Dũng báo cáo nội dung tóm tắt của nhiệm vụ. Theo đó, mục tiêu tổng quát của nhiệm vụ nhằm đánh giá thực trạng triển khai và đề xuất mô hình, giải pháp quy hoạch và quản lý phát triển đô thị vệ tinh phù hợp với bối cảnh thực tiễn nhằm phát triển bền vững các vùng đô thị tại Việt Nam. Mục tiêu cụ thể gồm: Rà soát đánh giá việc quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch các đô thị vệ tinh tại nước ta; Đề xuất mô hình và các giải pháp quy hoạch đô thị vệ tinh phù hợp với điều kiện phát triển đô thị tại Việt Nam; Đề xuất các giải pháp quản lý phát triển đô thị vệ tinh. Nội dung nghiên cứu gồm 3 chương:

- Tổng quan và thực trạng áp dụng mô hình đô thị vệ tinh trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị tại Việt Nam;

- Cơ sở khoa học và thực tiễn về quy hoạch và quản lý phát triển đô thị vệ tinh;

- Đề xuất giải pháp quy hoạch và quản lý phát triển đô thị vệ tinh tại Việt Nam.

Qua nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã đưa ra Bộ tiêu chí quy hoạch đô thị vệ tinh bền vững tại Việt Nam, mô hình quy hoạch đô thị vệ tinh đổi mới, giải pháp quy hoạch chùm đô thị vệ tinh và giải pháp quản lý phát triển đô thị vệ tinh. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đề xuất về lộ trình hình thành bộ máy tổ chức quản lý các ĐTVT cũng như lộ trình phát triển cho các ĐTVT Thành phố Hà Nội đến 2030.

Tại cuộc họp, các ủy viên phản biện và thành viên hội đồng đã đóng góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung nghiên cứu.

Phản biện hội đồng đóng góp ý kiến cho đề tài

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch hội đồng Trần Thị Lan Anh đánh giá cao kết quả của nhiệm vụ. Nhiệm vụ KHCN được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bám sát đề cương được duyệt. Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa thực tế, hỗ trợ tích cực cho các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong công tác quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng về đối tượng, phạm vi và căn cứ xây dựng tiêu chí. Bên cạnh đó, những đề xuất nên tách riêng từng phần đối với quy hoạch và đối với quản lý phát triển.

Chủ tịch hội đồng Trần Thị Lan Anh kết luận cuộc họp

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất giải pháp quy hoạch, quản lý phát triển đô thị vệ tinh” với kết quả đạt loại Khá.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website