Tọa đàm “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn áp dụng GIS trong quy hoạch xây dựng”

Sáng ngày 21/2/2023, VIUP tổ chức tọa đàm “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn áp dụng GIS trong quy hoạch xây dựng”. Đây là tọa đàm trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn áp dụng GIS trong quy hoạch xây dựng” do ThS.KS Trịnh Thị Phin làm chủ nhiệm. Phó Viện trưởng VIUP Phạm Thị Nhâm chủ trì tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có Phó Viện trưởng VIUP Hoàng Vĩnh Hưng, lãnh đạo các trung tâm, chủ nhiệm đồ án và nhiều chuyên gia VIUP.

Thay mặt nhóm nghiên cứu phòng D-GIS, ThS.KS Trịnh Thị Phin đã trình bày những nội dung sau:

  • Vai trò GIS trong quy hoạch xây dựng
  • Nội dung cơ sở dữ liệu trong các loại hình đồ án quy hoạch xây dựng
  • Xây dựng bộ dữ liệu GIS đồ án Quy hoạch chung thành phố Hạ Long và quy hoạch phân khu thành phố Hạ Long
  • Một số ứng dụng về chức năng phân tích GIS đối với dữ liệu quy hoạch xây dựng
  • Xin ý kiến lồng ghép GIS trong công tác quy hoạch xây dựng

Tại tọa đàm, các chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến về việc lồng ghép GIS cho công tác quy hoạch như đánh giá sơ bộ hiện trạng dân số và các kết quả phân tích không gian (về trực quan và định lượng) phục vụ cho công tác lập QHXD…

Tổng kết tọa đàm, Phó Viện trưởng Phạm Thị Nhâm cám ơn các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến quý giá xoay quanh nội dung nghiên cứu của đề tài. Bà đề nghị nhóm tiếp thu chọn lọc ý kiến chuyên gia, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đề tài.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website