VIUP báo cáo Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 24/11/2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch Hệ thống Đô thị và Nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch).

Phó Viện trưởng VIUP Phạm Thị Nhâm trình bày nội dung quy hoạch

Thay mặt đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Phó Viện trưởng Phạm Thị Nhâm đã trình bày nội dung tóm tắt của đồ án. Theo đó, quan điểm hàng đầu của Quy hoạch là phát triển đô thị trở thành động lực giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế. Nông thôn là nền tảng để phát triển bền vững đô thị. Không gian đô thị, nông thôn gắn với phân vùng phát triển kinh tế-xã hội quốc gia, có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết hiệu quả với hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia.

Theo quy hoạch đến năm 2030, dự kiến tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt trên 50% với khoảng 1.000-1.200 đô thị, bao gồm 4 vùng đô thị (thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ). Khu vực đô thị sẽ đóng góp khoảng 85% GDP cho nền kinh tế.

Khu vực nông thôn được quy hoạch, phát triển toàn diện, hiện đại, xanh, sạch, đẹp gắn với quá trình đô thị hóa; có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chuyển đổi cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất hợp lý, tạo sinh kế bền vững; giữ ổn định xã hội nông thôn, nâng cao dân trí, bảo đảm an ninh, trật tự… Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, cả nước có 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Cũng tại cuộc họp, các ủy viên phản biện, đại diện một số bộ, ngành đã đề xuất các giải pháp để bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn; cơ chế, chính sách bảo đảm kết nối đô thị - nông thôn trong mối liên kết vùng, liên kết ngành. Nguyên tắc, tiêu chí phân bố tổ chức khu dân cư nông thôn gắn với vùng sinh thái nông nghiệp, tự nhiên, bảo đảm sinh kế với các hoạt động kinh tế đa dạng, gìn giữ bản sắc văn hóa, phòng tránh thiên tai, sạt lở…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, không gian sống, tương lai phát triển, sinh kế của người dân được lập ở tầm quốc gia. Vì vậy, Quy hoạch phải là công cụ để cụ thể hoá, hiện thực hoá các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chuyển đổi năng lượng, kết cấu hạ tầng, văn hoá xã hội, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng… Quy hoạch cần chú ý đến không gian sinh tồn, bảo tồn, các yếu tố văn hóa, tự nhiên, cùng với không gian vùng đệm, không gian phát triển. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị quy hoạch cần làm rõ hơn kinh tế nông thôn; chú trọng những nét khác biệt và đặc trưng văn hóa của nông thôn ven biển, miền núi, đồng bằng, trong đó, chú trọng chất lượng môi trường thiên nhiên cũng như giá trị vốn có của nông thôn…

Bên cạnh việc làm rõ, hoàn thiện các căn cứ pháp lý, đơn vị tư vấn, Phó Thủ tướng yêu cầu, các chuyên gia, nhà khoa học xây dựng, bổ sung khái niệm, tiêu chí làm cơ sở, phương pháp lập quy hoạch.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, đơn vị tư vấn tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp; có phương án xây dựng cơ sở dữ liệu về kỹ thuật, kinh tế, xã hội… phục vụ triển khai Quy hoạch.

 

(Nguồn:viup.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website