Viện trưởng VIUP dự và điều phối tại Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022

Ngày 16 - 17 tháng 6 năm 2022 tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022 với chủ đề “Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh”.

Toàn cảnh phiên toàn thể Diễn đàn 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Đề án “Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành thực hiện, ngày 24/01/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Trong bối cảnh phát triển mới hiện nay, Nghị quyết là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của các cơ chế, chính sách mới tạo động lực để phát triển đô thị góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Diễn đàn là nơi kết nối những nhà lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực để cùng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, thảo luận và đề xuất các giải pháp chiến lược, chương trình hành động nhằm cụ thể hoá Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị, hướng tới một tương lai tương sáng của đô thị Việt Nam.

Quy mô của Diễn đàn bao gồm: Phiên toàn thể và chuỗi 4 phiên hội thảo chuyên đề.

Phiên toàn thể diễn ra vào chiều ngày 17/06/2022 được đồng chủ trì bởi Đ/c Trần Tuấn Anh – UV Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Đ/c Lê Văn Thành – UV BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đ/c Nguyễn Thanh Nghị, UV BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trung ương với 450 đại biểu dự trực tiếp và hơn 200 đại biểu dự trực tuyến.

PGS.TS.KTS Lưu Đức Cường – Viện trưởng VIUP tham dự diễn đàn và điều phối thảo luận bàn tròn tại phiên toàn thể.

Phát biểu tại phiên toàn thể của Diễn đàn, Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhìn nhận, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hệ thống đô thị Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Tới nay, Việt Nam đã có 869 đô thị các loại. Tỉ lệ đô thị hóa xác định theo địa bàn có chức năng đô thị đã tăng từ 30,5% năm 2010 lên 40,5% năm 2021.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, đô thị hóa và phát triển đô thị của đất nước ta vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế và nảy sinh nhiều thách thức trong quá trình phát triển. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị còn nhiều bất cập. Tỷ lệ đô thị còn thấp, phát triển chủ yếu theo chiều rộng. Các mô hình đô thị phát triển bền vững, văn minh, hiện đại còn chưa nhiều. Chất lượng đô thị còn chưa đáp ứng được yêu cầu cả về hạ tầng và năng lực quản lý…

Phó thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại Diễn đàn

Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã đưa ra một số vấn đề để thảo luận gắn với đổi mới tư duy trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị trung tâm và các khu phát triển mới, phát triển đô thị gắn với quản lý, phát triển thị trường bất động sản, các giải pháp đối với vấn đề ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quy hoạch, quản lý phát triển đô thị.                                       

Tại phiên toàn thể, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trình bày tham luận với chủ đề “Đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế chính sách và hành động thiết thực thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW”. Trong đó, ông cho rằng Tư duy, phương pháp luận về quản lý và phát triển đô thị đến nay không còn theo kịp và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển, và đòi hỏi cấp bách cần được nghiên cứu, đổi mới.

Theo Bộ trưởng trước mắt, các chính quyền đô thị cần nghiên cứu, quán triệt những điểm mới trong Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 để có chương trình, kế hoạch và các giải pháp đồng bộ triển khai thực hiện. Bộ Xây dựng sẽ sớm hoàn thành Đề án Đổi mới phương pháp luận về quy hoạch và quản lý phát triển đô thị trong thời gian tới để đề xuất các cấp có thẩm quyền các giải pháp cụ thể khắc phục các tồn tại, hạn chế đang gặp phải.

Về hoàn thiện thể chế cho quản lý, đầu tư, phát triển ĐT, với vai trò là Bộ chủ quản phụ trách lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị, trong giai đoạn tới, Bộ Xây dựng sẽ tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như hình thành Khung pháp luật, thể chế đồng bộ; Xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số về đô thị hóa và phát triển đô thị; Hoàn thiện pháp luật để thúc đẩy xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng; Hình thành các chính sách khả thi và hiệu quả hơn để đảm bảo nguồn lực cho các mục tiêu an sinh xã hội, nhà ở xã hội, cải tạo, tái thiết đô thị và cải tạo chỉnh trang đô thị

Về hành động thiết thực thực hiện Nghị quyết 06. Để thiết thực và triển khai hiệu quả Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị lưu ý và đề xuất một số vấn đề để các Bộ ngành, địa phương cần quyết liệt triển khai thực hiện trong thời gian tới như: Cần nâng cao nhận thức về đô thị, vai trò của đô thị, đặc thù của đô thị, cũng như đặc thù thể hiện trên các chỉ tiêu phát triển đô thị; Trên cơ sở các chỉ tiêu khả thi đề xuất, các địa phương xác định chương trình hành động, kế hoạch thực hiện; Các địa phương đề xuất chính sách và nguồn lực cần thiết để thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện đã đề xuất; Trên cơ sở đề xuất của địa phương, Bô Xây dựng phối hợp các Bộ, Ban, ngành nghiên cứu tổng hợp và xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết

Bên cạnh đó, các đại biểu đã được nghe bà Carolyn Turk – Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trình bày tham luận “Nâng cao năng lực quản trị đô thị: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam” và ông Laxman Perera – Chuyên gia cao cấp về phát triển đô thị, Chương trình định cư con người Liên hợp quốc (UN – Habitat) Châu Á – Thái Bình Dương trình bày tham luận hình thức online với tiêu đề “Phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững và thích ứng tại Việt Nam: Hướng tới chương trình nghị sự toàn cầu về đô thị (NUA) và mục tiêu phát triển bền vững (SDG)…

PGS.TS.KTS Lưu Đức Cường – Viện trưởng VIUP tham dự diễn đàn và điều phối thảo luận bàn tròn tại phiên toàn thể

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã trao đổi nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ vướng mắc để hoàn thiện cơ chế, chính sách gắn kết quá trình chuyển đổi số với xây dựng đô thị thông minh, các kiến nghị, đề xuất về cơ chế chính sách để phát triển hạ tầng số cũng như kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh trên thế giới...

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định, việc đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững là nội dung quan trọng, yêu cầu cao nhất để đảm bảo quá trình phát triển đô thị trong thời gian tới. Theo đồng chí Trần Tuấn Anh, một trong những khâu đột phá quan trọng nhất để xây dựng, phát triển đô thị bền vững là đổi mới toàn diện về phương pháp, quy trình, nội dung và sản phẩm quy hoạch đô thị. Quy hoạch đô thị phải có cách tiếp cận đa ngành, bao trùm với tầm nhìn dài hạn, toàn diện, có tính chiến lược, tôn trọng quy luật thị trường và nguyên tắc phát triển bền vững, với triết lý lấy con người, chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa, văn minh đô thị làm nền tảng. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa; trong đó, trọng tâm là xây dựng luật để quản lý phát triển đô thị bền vững.

Đ/c Trần Tuấn Anh phát biểu kết luận

Trước phiên toàn thể, chuỗi 4 hội thảo chuyên đề được tổ chức trong 2 ngày 16-17/06/2022, tập trung vào các chủ đề chính bao gồm: Xây dựng đô thị, chuỗi đô thị thông minh kết nối trong nước và quốc tế; Gắn kết đồng bộ, hiệu quả tái thiết đô thị và chuyển đổi số gắn với tầm nhìn phát triển đô thị bền vững; Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững; Phát triển các mô hình đô thị mới và thúc đẩy chuyển dịch kinh tế khu vực đô

Bên cạnh các phiên hội thảo chuyên đề, trong khuôn khổ Diễn đàn còn có hoạt động Triển lãm những công nghệ đột phá, những sản phẩm/dịch vụ sáng tạo độc đáo, hữu ích, dẫn đầu xu hướng, là động lực và công cụ chính để góp phần thúc đẩy sự phát triển đô thị tại Việt Nam với sự tham gia của hơn 20 tập đoàn đầu ngành về cung cấp sản phẩm và giải pháp công nghệ toàn diện. Đồng thời, song hành với hội thảo và triển lãm là hoạt động Kết nối đầu tư công nghệ, qua đó sẽ tạo ra môi trường tốt để kết nối địa phương, nhà đầu tư với đơn vị cung cấp giải pháp, đơn vị tư vấn nhằm thúc đẩy toàn diện sự phát triển đô thị tại Việt Nam.

(Nguồn:viup.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website