Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy bàn phương án xây dựng, cải tạo trụ sở các cơ quan tư pháp

Sáng 13-5, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, nghe báo cáo về phương án xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc của các cơ quan tư pháp.

Quang cảnh hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Nội chính Thành ủy - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố - Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải; các thành viên Ban Chỉ đạo...

Trước khi vào làm việc, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Phí Minh Hải đã công bố quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy.

Báo cáo về việc triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa trụ sở, kho tàng đã xuống cấp của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp 2 cấp thành phố Hà Nội; việc triển khai Đề án xây dựng trụ sở làm việc và trang thiết bị đối với Công an xã trên địa bàn thành phố do Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Phí Minh Hải trình bày cho thấy, những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo UBND thành phố, các sở, ngành, các cấp chính quyền thành phố tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện và phương tiện, trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị trong khối tư pháp thành phố.

Giai đoạn 2005-2019, thành phố đã bố trí kinh phí, hỗ trợ các cơ quan tư pháp hơn 457 tỷ đồng, trong đó, ngân sách cấp thành phố đã hỗ trợ hơn 191 tỷ đồng; ngân sách cấp quận, huyện, thị xã hỗ trợ là hơn 266 tỷ đồng.

Hiện nay, các cơ quan tư pháp hai cấp thành phố đang tiếp tục triển khai thực hiện việc quy hoạch, xây dựng trụ sở theo Quyết định số 4953/QĐ-UBND ngày 9-9-2016 của UBND thành phố về “Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các cơ quan tư pháp thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”.

Tuy nhiên, hiện trạng hệ thống trụ sở các cơ quan tư pháp của thành phố được xây dựng phân tán theo khu vực hành chính của các địa phương. Quá trình tách nhập, thành lập mới các đơn vị hành chính không định hướng từ trước, dẫn đến các trụ sở không phù hợp theo quy hoạch… Hiện có 14 trụ sở Toà án nhân dân, 13 trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện có diện tích chật hẹp, đã xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu công việc.

Hiện trạng này cho thấy cần sớm xây mới, cải tạo, sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất của các cơ quan tư pháp thành phố nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu và thành viên Ban Chỉ đạo đã nêu nhiều ý kiến nhằm làm rõ thực trạng và các đề xuất, kiến nghị nhằm sửa chữa, nâng cấp trụ sở của các cơ quan tư pháp; xây dựng trụ sở làm việc và trang thiết bị đối với công an xã trên địa bàn thành phố.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, qua báo cáo của Ban Nội chính Thành ủy, có thể nhận thấy hiện nay, nhiều cơ quan tư pháp của các quận, huyện vẫn phải đi mượn trụ sở hoặc có trụ sở nhưng diện tích rất chật hẹp, xuống cấp. Trong khi đó, mỗi năm, khối lượng án xét xử mà các đơn vị phải thực hiện là rất lớn. Đặc biệt, hiện nay, thành phố Hà Nội được Trung ương ủy quyền đưa ra xét xử nhiều vụ án lớn, đòi hỏi trụ sở của các cơ quan tư pháp thành phố phải được cải tạo, nâng cấp nhằm đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện nay.

Về nội dung đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa trụ sở, kho tàng đã xuống cấp của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp 2 cấp thành phố Hà Nội; việc triển khai Đề án xây dựng trụ sở làm việc và trang thiết bị đối với Công an xã trên địa bàn thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, thành phố đã thống nhất danh sách các dự án để trình HĐND thành phố vào kỳ họp tháng 7-2021. Đồng thời, thành phố cũng tiếp tục kiến nghị Trung ương hướng dẫn triển khai nội dung này. Cùng với việc kiến nghị xây dựng mới trụ sở các cơ quan tư pháp, trụ sở công an xã, thành phố cũng thực hiện những quy trình, thủ tục theo quy định để triển khai dự án xây dựng kho vật chứng sử dụng chung cho các cơ quan tư pháp thành phố…

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy đề nghị các cơ quan rà soát lại toàn bộ các kiến nghị, đề xuất liên quan đến các dự án cải tạo, xây mới trụ sở, bảo đảm đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị UBND thành phố xem xét bố trí ngân sách; Ban Nội chính Thành ủy hoàn thiện báo cáo chính thức, trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cơ quan chức năng để sớm triển khai thực hiện các dự án theo luật định.

(Nguồn:hanoimoi.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website