Đăklắk: 180 tỷ đồng vốn bố trí đối ứng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh vừa có quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2021.

Theo đó, tổng kinh phí được bố trí là 180 tỷ đồng. Trong đó, vốn bố trí cho các dự án quyết toán, hoàn thành và chuyển tiếp gần 9,9 tỷ đồng; bố trí khen thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 là 10 tỷ đồng; bố trí cho các dự án khởi công mới trên 160 tỷ đồng.

Nhà văn hóa thôn Mê Linh 1, xã Buôn Triết (huyện Lắk) do Nhà nước và nhân dân cùng làm. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh giao các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch vốn bảo đảm đạt mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào mức vốn được phân bổ và hồ sơ công trình được phê duyệt ban hành quyết định phân khai chi tiết kế hoạch vốn đến từng dự án. Các chủ đầu tư căn cứ mức vốn được phân bổ, huy động sự tham gia của người dân để triển khai thực hiện và thanh, quyết toán vốn đúng quy định…

(Nguồn:baodaklak.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website