Hà Nam đưa các tiện ích vào Trung tâm điều hành thông minh tỉnh

Xác định chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh đã trở thành xu hướng tất yếu, khách quan và đang tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, xã hội. Thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã đạt được một số kết quả nổi bật về chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh mang lại tiện ích hiệu quả cho người dân.

Giới thiệu các tiện ích tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam.

Năm 2023, Hà Nam đặt mục tiêu chuyển đổi số dựa trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trong đó có việc nghiên cứu, tập trung xây dựng phát triển đô thị thông minh gắn với xây dựng chính quyền điện tử, triển khai chuyển đổi số.

Hà Nam sẽ đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh gắn với thực hiện chuyển đổi số trong phạm vi, quy mô đô thị và lấy người dân làm trung tâm và sẽ xây dựng đô thị thông minh nhằm hướng tới cuộc sống tốt đẹp cho người dân.

Hà Nam sẽ đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh gắn với thực hiện chuyển đổi số trong phạm vi, quy mô đô thị và lấy người dân làm trung tâm và sẽ xây dựng đô thị thông minh nhằm hướng tới cuộc sống tốt đẹp cho người dân.

Cùng với đó, hoạt động bộ máy chính quyền, dịch vụ công được thực hiện trên không gian mạng, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông 7 cấp chính quyền và liên thông với các bộ, ngành Trung ương trên Trục liên thông văn bản quốc gia, các văn bản điện tử gửi trên hệ thống phần mềm đã ký số hoàn toàn.

Cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 86,3% (trung bình cả nước đạt 58,2%); tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 57,8% (trung bình cả nước đạt 12.8%); tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 93% (trung bình cả nước đạt 63,7%).

Triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, Hà Nam là tỉnh được lựa chọn thí điểm hai thủ tục liên thông: Đăng ký khai sinh-Đăng ký thường trú-Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử-Xóa đăng ký thường trú-Hỗ trợ mai táng phí và đã triển khai hiệu quả tại 109 xã, phường, thị trấn; đã xây dựng Trung tâm điều hành thông minh thành phố Phủ Lý...

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2020 và được coi là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, cũng như xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam đã tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin hiện có của các sở, ngành về trung tâm điều hành. Cụ thể, các phần mềm ứng dụng tích hợp online như: y tế, giáo dục, giao thông, cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh, quản lý văn bản và điều hành, giám sát môi trường, camera thông minh tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Phủ Lý, phần mềm cập nhật offline báo cáo kinh tế-xã hội…

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam khẳng định: Việc xây dựng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam là mô hình tiên tiến bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Qua đó góp phần xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam, xây dựng thành phố thông minh tiến tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số.

Để Trung tâm điều hành thông minh hoạt động có hiệu quả, thời gian tới, tỉnh Hà Nam sẽ thành lập các tổ tham mưu, phân tích dữ liệu, họp định kỳ để đánh giá và yêu cầu cập nhật dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xây dựng dòng chảy dữ liệu trên cơ sở tăng cường tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng chuyên ngành; Tăng cường sự tham gia của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành để xây dựng bộ chỉ số điều hành, khai thác và cập nhật dữ liệu; Triển khai nhân rộng các giải pháp AI camera, ứng dụng công dân số để tăng cường tương tác và tiện ích thông minh cho người dân, doanh nghiệp; Triển khai hệ thống IOC cấp huyện…

Thời gian tới, tỉnh Hà Nam tiếp tục đưa các tiện ích điều hành thông minh vào chức năng trọng tâm của Trung tâm điều hành thông minh tỉnh như: giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế-xã hội; chỉ tiêu báo cáo, thống kê; giám sát hiệu quả hoạt động chính quyền; giám sát quản lý, sử dụng đất đai; giám sát, điều hành an ninh trật tự cộng đồng; an toàn giao thông; tương tác, giao tiếp phục vụ công dân; giám sát chất lượng môi trường; giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch; giám sát thông tin trên internet…

(Nguồn:nhandan.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website