Tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ về quy hoạch trên địa bàn Thủ đô

Chiều 12-8, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025" (Chương trình số 03-CTr/TU) do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra các đơn vị và làm việc với Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tham gia đoàn kiểm tra.

Phấn đấu hoàn thành 9 chỉ tiêu được giao

Báo cáo Đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy được sở triển khai song cùng với 9 chương trình công tác khác của Thành ủy. Trong đó, thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy, Sở đã ban hành 7 kế hoạch, phân giao nhiệm vụ từng bộ phận, tập trung mảng việc mà UBND thành phố phân công theo nhiệm vụ, chức năng.

Theo đó, trong 19 chỉ tiêu của chương trình, Sở được giao chủ trì thực hiện 1 chỉ tiêu, phối hợp tổ chức thực hiện 8 chỉ tiêu. Đến nay, các chỉ tiêu đều được Sở tích cực phối hợp triển khai, đạt nhiều kết quả.

Trong đó, chỉ tiêu hoàn thành đề án đầu tư xây dựng 5 huyện thành quận vào năm 2025 đã được Sở phối hợp rà soát, đánh giá, đề xuất giải pháp song song với các quy hoạch đã triển khai trên địa bàn thành phố. Đến nay, các huyện: Gia Lâm, Đông Anh đã đạt 26/27 tiêu chí; huyện Thanh Trì đạt 24/27 tiêu chí; huyện Hoài Đức đạt 22/27 tiêu chí; huyện Đan Phượng đạt 21/27 tiêu chí.

Chỉ tiêu hoàn thành xây dựng đề án khung cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố, Sở cũng đã có văn bản tham gia ý kiến về hướng dẫn quy trình, thủ tục triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ nguy hiểm cấp D và hướng dẫn quy trình lựa chọn chủ đầu tư cải tạo dự án.

Về chỉ tiêu chỉnh trang 10 công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954, Sở cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan trao đổi, thống nhất danh mục 12 công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 đề xuất thực hiện chỉnh trang.

Đặc biệt, chỉ tiêu xây dựng 2 đến 3 khu đô thị mới theo định hướng đô thị thông minh đã được Sở tham mưu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Tây Mỗ - Đại Mỗ, dự án Thành phố thông minh…

Dù có nhiều cố gắng, lãnh đạo Sở Quy hoạch và Kiến trúc cũng cho rằng, các văn bản pháp lý lĩnh vực quy hoạch kiến trúc còn tồn tại mâu thuẫn, chồng chéo, chưa theo kịp với thực tiễn. Hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến quy hoạch đô thị còn chưa đồng bộ, thống nhất, chưa được các cơ quan có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ. Đặc biệt, vẫn còn tồn tại nhiệm vụ chậm so với kế hoạch như: Tỷ lệ đô thị hóa, lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954; một số đồ án quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường, thiết kế đô thị riêng, chung cư cũ…

Nguyên nhân chậm do yêu cầu việc tổ chức triển khai lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch trên địa bàn phải được rà soát, khớp nối đồng bộ với các quy hoạch, dự án khác vụ thị với khối lượng lớn; nhiều việc xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan chưa nhận được sự đồng thuận, thống nhất, mất thời gian hoàn chỉnh.

Sớm rà soát lại danh mục công trình kiến trúc khác có giá trị trước năm 1954

Sau khi trao đổi của thành viên Đoàn kiểm tra và báo cáo giải trình thêm của đơn vị, phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn ghi nhận, thời gian qua, Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội đã tham mưu cho thành phố thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch, đan xen thực hiện các chương trình công tác khác của thành phố.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn đề nghị Sở triển khai ngay nhiệm vụ về chương trình phát triển, chỉnh trang, tái thiết đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TƯ, ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kết hợp Nghị quyết với Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy.

Nhấn mạnh hiện nay khâu thiết kế đô thị còn yếu, đồng chí Dương Đức Tuấn yêu cầu Sở Quy hoạch và Kiến trúc có hướng dẫn cụ thể về phương án cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố và phân kỳ phù hợp của thiết kế đô thị phải có độ sâu và chất lượng của đô thị. Đồng thời, Sở cần rà soát lại danh mục công trình kiến trúc khác có giá trị trước năm 1954, lập danh mục chính xác và xây dựng cơ chế đầu tư, bảo tồn, tôn tạo các công trình này.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, Sở Quy hoạch và Kiến trúc đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch của Đảng ủy và của Sở, từ đó có kết quả thực hiện trong tham mưu từng chỉ tiêu cụ thể; đặc biệt về tham mưu về Quy hoạch sông Hồng, sông Đuống, đường Vành đai 4…

Nhấn mạnh Chương trình số 03-CTr/TU là chương trình lớn, khó, phức tạp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Sở phải có cách làm mới, nhận thức sâu, rõ về chương trình; rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu gắn với từng nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn Sở đang quản lý; đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên của Sở về chương trình này.

Ngoài ra, Sở cũng cần phối hợp với các quận, huyện trên địa bàn để tổng hợp chi tiết, có mốc thời gian, tiến độ cụ thể với từng chỉ tiêu; tập trung phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân trong thực hiện các chỉ tiêu.

“Trong quá trình triển khai, Sở phải tăng cường cải cách hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, tập trung vào những chỉ tiêu khó để lãnh đạo, chỉ đạo, lưu ý đến cơ chế, chính sách”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn giao Sở Xây dựng Hà Nội với vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU tổng hợp toàn bộ các nội dung đánh giá qua các buổi kiểm tra để tham mưu Ban Chỉ đạo các giải pháp, nội dung chỉ đạo trong thời gian tới.

(Nguồn:hanoi.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website