UBND tỉnh cho ý kiến lần cuối Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Sáng 19-9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Hoàng Tuấn, Võ Phiên, Trần Phước Hiền, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để rà soát cho ý kiến lần cuối đối với Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ngãi là tỉnh phát triển khá của cả nước, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế; là tỉnh phát triển công nghiệp với hai ngành công nghiệp chủ lực là lọc hóa dầu và luyện kim thép.

Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ngãi là một tỉnh phát triển bền vững và đa dạng với các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao tập trung tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung. Các loại hình dịch vụ tiên tiến, hiện đại và đặc sắc chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Các loại hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trở thành mũi nhọn của lĩnh vực nông nghiệp.

Hệ thống cơ sở hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ, phù hợp với nhu cầu phát triển; hệ thống đô thị thông minh, hiện đại và hệ thống nông thôn phát triển đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; hệ thống mạng lưới phát triển khoa học như các trung tâm nghiên cứu và phát triển (đặc biệt là về các lĩnh vực dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao,…), trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, các cộng đồng nghiên cứu khoa học dần được hình thành trên địa bàn tỉnh. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, con người Quảng Ngãi, trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch của tỉnh. Chú trọng, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội; bảo đảm công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì vào ngày 16/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã có thông báo kết luận, trong đó có tổng hợp hơn 700 ý kiến tham gia góp ý của các Bộ, ngành, các thành viên Hội đồng thẩm định quốc gia đối với Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi. Với tinh thần trách nhiệm cao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Đến nay, Sở KHĐT và đơn vị tư vấn đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp thu, điều chỉnh, giải trình, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch tỉnh.

Theo báo cáo của Sở KHĐT, đến thời điểm này, Quy hoạch tỉnh đã đủ điều kiện để trình Bộ KHĐT, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, thay mặt tập thể UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Sở KHĐT, các Sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn lập Quy hoạch, với khối lượng công việc rất lớn và qua nhiều lần họp, lấy ý kiến từ Trung ương đến cơ sở, Quy hoạch tỉnh đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao của các Bộ, ngành Trung ương về chất lượng, nội dung Quy hoạch tỉnh chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất toàn văn nội dung dự thảo, yêu cầu Sở KHĐT khẩn trương hoàn thiện các nội dung góp ý bổ sung tại cuộc họp này; rà soát, đánh giá và cập nhật đầy đủ Quy hoạch năng lượng của Quy hoạch điện VIII và các quy hoạch ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi để đảm bảo sự kết nối đồng bộ, tránh mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình thực hiện sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

Song song với việc trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo phê duyệt Quy hoạch tỉnh, Sở KHĐT tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh. Giao Sở Xây dựng chủ động phối hợp với Sở KHĐT và các sở, ngành liên quan chuẩn bị nội dung để triển khai Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi kịp thời sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, đây là Quy hoạch gốc để làm cơ sở pháp lý triển khai các nội dung công việc của tỉnh trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 và làm cơ sở để triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xuất phát từ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Quy hoạch, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện.                 

(Nguồn:quangngai.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website