Báo cáo tổng quan về tình hình triển khai đề tài Nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác lập Quy hoạch đô thị tại Việt Nam

Ngày 11/7/2018, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đã báo cáo định kỳ tình hình triển khai đề tài độc lập cấp Nhà nước "Nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác lập Quy hoạch đô thị tại Việt Nam" – mã số 24/15-ĐTĐL.CN-CNN với đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ do ông ông Trần Đỗ Đạt, Phó Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước làm trưởng đoàn. Đây là báo cáo tiến độ định kỳ lần 3 của nhóm đề tài.

Tham dự buổi báo cáo về phía VIUP có Viện trưởng Lưu Đức Cường; Phó Viện trưởng Nguyễn Thành Hưng; Nguyên Viện trưởng, Chủ nhiệm đề tài Ngô Trung Hải cùng các thành viên tham gia nghiên cứu.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ

Tại buổi báo cáo, ông Trần Đỗ Đạt cho biết mục đích buổi kiểm tra này của đoàn công tác nhằm nắm thông tin tiến độ đề tài, kết quả đề tài đạt được từ lần kiểm tra thứ 2 tới nay cũng như công việc chuẩn bị cho nghiệm thu đề tài từ cấp cơ sở tới cấp Nhà nước.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Thành Hưng đã báo cáo nội dung đã thực hiện của đề tài từ lần báo cáo thứ 2 đến thời điểm này.

Đại diện VIUP và chủ nhiệm đề tài

Theo đó, trong thời gian vừa qua đề tài đã thực hiện một số nội dung sau: Thực hiện tiếp nội dung nghiên cứu chuyên môn 1 (phần 4, 5) bao gồm: Nghiên cứu đề xuất nội dung cho các loại hình Quy hoạch đô thị đổi mới và Nghiên cứu đề xuất sản phẩm cho các loại hình QHĐT đổi mới. Triển khai nội dung nghiên cứu chuyên môn 2: Nghiên cứu đề xuất cơ chế phối hợp, lồng ghép, hài hòa hóa quy hoạch đô thị và các quy hoạch ngành.

Ngoài ra, VIUP đã tổ chức hội thảo Sản phẩm QHĐT đổi mới và mô hình phương pháp lồng ghép quy hoạch ngành và Hài hòa hóa Quy hoạch đô thị và quy hoạch ngành. Những công việc cần triển khai trong thời gian tới cũng như kết luận và kiến nghị cũng được đề xuất trong báo cáo lần này.

Chủ nhiệm các nghiên cứu chuyên đề về quy hoạch không gian và sử dụng đất; QH hạ tầng kỹ thuật trong QH không gian; Đánh giá môi trường chiến lược; Sản phẩm cho các loại hình QHĐT đổi mới... đã trình bày sơ lược nội dung đã thực hiện.      

Quang cảnh chung            

Trao đổi tại buổi họp, các thành viên đoàn kiểm tra đã đánh giá tốt những nội dung đã thực hiện được như đảm bảo tiến độ của đề tài, bám sát những nội dung theo đề cương thuyết minh đặt ra. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng đề nghị VIUP rà soát các sản phẩm, tập trung hoàn thiện để đảm bảo nghiệm thu đúng tiến độ; Cập nhật kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nếu có; Hoàn thiện báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên môn gửi Bộ KH&CN trước ngày 25/7/2018. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra gợi mở VIUP nên mời các đơn vị, cá nhân ngoài Viện tham gia vào hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở để đóng góp ý kiến chuyên môn hoàn thiện đề tài trước khi nghiệm thu cấp Nhà nước.

(Nguồn:viup.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website