Bộ Xây dựng nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn lập quy hoạch đô thị phục vụ công tác đào tạo"

Ngày 31/10/2018, Hội đồng nghiệm thu Bộ Xây dựng do ThS. KTS Vương Anh Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc làm Chủ tịch đã họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn lập quy hoạch đô thị phục vụ công tác đào tạo" do VIUP thực hiện.

TS. KTS Nguyễn Trung Dũng báo cáo nội dung đề tài

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. KTS Nguyễn Trung Dũng - chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu của đề tài.

Theo đó, mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu tổng kết quy trình và nội dung các bước lập đồ án quy hoạch đô thị trong thực tiễn để điều chỉnh tài liệu giảng dạy phương pháp lập quy hoạch đô thị cho sinh viên chuyên ngành đào tạo kiến trúc sư, kiến trúc sư quy hoạch và kỹ sư quản lý đô thị; Đề xuất bổ sung, hoàn thiện giáo trình đào tạo một số môn học liên quan.

Thông qua công tác thu thập dữ liệu, khảo sát thu thập ý kiến đánh giá, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nhóm nghiên cứu đã tổng kết đánh giá các vấn đề tồn tại của chương trình đào tạo kiến trúc sư, kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư quản lý đô thị, đánh giá tính thực tiễn của chương trình đào tạo hiện nay liên quan đến quy trình và các bước lập QHĐT trên thực tiễn về chương trình đào tạo, giáo trình giảng dạy các môn liên quan cũng như phương pháp và hình thức đào tạo.

Thành viên hội đồng

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu tổng hợp quy trình các bước lập quy hoạch đô thị trên thực tiễn đối với các loại hình đồ án quy hoạch như QHCXD, QHPK, QHCT và thiết kế đô thị. Đưa ra tổng kết đánh giá các vấn đề thực tiễn trong quá trình triển khai lập các đồ án quy hoạch đô thị

Từ đó, đề tài đã đề xuất lồng ghép quy trình, nội dung các bước lập QHĐT trên thực tế nhằm cải thiện tính thực tiễn của chương trình đào tạo kiến trúc sư, kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư quản lý đô thị hiện nay.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đánh giá cao ý nghĩa của đề tài cũng như sự nghiên cứu công phu chi tiết của nhóm tác giả. Bên cạnh đó, các thành viên đã đóng góp thêm một số ý kiến để hoàn thiện nội dung nghiên cứu như có thể rút ra gì từ kinh nghiệm quốc tế để đưa vào giảng dạy tại Việt Nam, phân tích kỹ hơn về các kỹ năng thực tế trong công tác lập QH, xem xét thời gian thực tập của sinh viên hiện đã phù hợp chưa, về sự phối hợp giữa nhà trường và các viện, việc đưa thêm kiến thức về kinh tế xã hội vào chương trình học...

 

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch hội đồng Vương Anh Dũng nhất trí với ý kiến của các thành viên hội đồng. Ông đánh giá đề tài được nghiên cứu nghiêm túc, hoàn thành nội dung theo đề cương nhiệm vụ được duyệt và đảm bảo yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ông đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên, chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài.

Đề tài được hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website