Điều chỉnh QHC thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận đến năm 2040

Ngày 12/12/2018, Hội đồng KHKT VIUP đã họp góp ý kiến đồ án Điều chỉnh QHC thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận đến năm 2040. Viện trưởng Lưu Đức Cường chủ tịch hội đồng.

KTS. Nguyễn Hoàng Long - Chủ nhiệm đồ án trình bày nội dung

KTS. Nguyễn Hoàng Long - Chủ nhiệm đồ án trình bày nội dung tóm tắt trước hội đồng. Mục tiêu quy hoạch nhằm định hướng xây dựng hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH tỉnh Bình Thuận, thành phố Phan Thiết; Xây dựng và phát triển thành phố Phan Thiết hoàn chỉnh các tiêu chí đô thị loại II đến năm 2020 và hướng đến đạt đô thị loại I trong giai đoạn đến năm 2025; Rà soát điều chỉnh, đưa ra các định hướng phát triển để tăng cường quản lý, thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn liền với phát triển bền vững, củng cố quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dân số năm 2017: khoảng 310 ngàn dân, dự kiến năm 2040: 530-570 ngàn người.

Nhóm nghiên cứu đã đánh giá hiện trạng cũng như rà soát, đánh giá thực hiện theo Điều chỉnh QHC thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt  tại QĐ số 434/QĐ-UBND ngày 13/02/2009 và đưa ra các vấn đề còn tồn tại trong đồ án này.

Theo định hướng phát triển không gian, thành phố sẽ có 4 khu vực:

Trung tâm đô thị truyền thống: Xây dựng thành phố hai bên sông Cà Ty, diện tích khoảng 2.147,08ha gồm các khu vực Khu Nam sông Cà Ty và Khu Bắc sông Cà Ty; Trung tâm du lịch quốc gia - Đô thị sân bay, diện tích khoảng 12.862,20ha gồm các phân khu; Khu đô thị DV-TM Phú Hài - Thiện Nghiệp và Khu du lịch quốc gia Mũi Né, diện tích 4.244,95ha; Trung tâm du lịch nghỉ dưỡng diện tích khoảng 5.658,80ha; Khu vực phát triển mở rộng, khoảng 6.957,92 ha.

Bên cạnh đó, đồ án đã đưa ra định hướng phát triển các khu chức năng,  định hướng phát triển hệ thống trung tâm, định hướng QH sử dụng đất, thiết kế đô thị, định hướng phát triển HTKT và môi trường...

Thành viên hội đồng

Viện trưởng Lưu Đúc Cường - Chủ tịch hội đồng

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến để nhóm nghiên cứu bổ sung thêm như tính toán lại chỉ tiêu đất quy hoạch, bổ sung số liệu thủy văn các sông, kịch bản BĐKH 2016, bổ sung hệ thống GTCC, có  quan điểm trong quản lý không gian biển; Có sơ đồ phân tích hiện trạng và nguy cơ ngập để đưa ra giải pháp; Bổ sung kết nối du lịch nên nhấn hướng kết nối với Đà Lạt...

Kết luận cuộc họp, Viện trưởng Lưu Đức Cường đề nghị rà soát lại tính toán dân số; Đánh giá hiện trạng sử dụng đất theo phương pháp quy hoạch; Tính toán sử dụng đất theo hướng tiết kiệm đất, có nguyên tắc đối với khu vực đất hỗn hợp; Bổ sung bản đồ đánh giá hiện trạng xói lở bờ biển; BĐKH tác động tới cốt nền xây dựng như thế nào và có giải pháp; Đưa ra quan điểm đối với khu đô thị phía Tây Nam; Đối với khu đô thị lấn biến cần kiểm tra tình trạng pháp lý, có thể đề xuất điều chỉnh vị trí, đưa ra khuyến cáo cho địa phương vì gây xói lở. Ông yêu cầu sắp xếp lại nội dung thuyết minh, sau đánh giá hiện trạng cần có phần tổng kết, đề xuất những vấn đề  cần điều chỉnh trong đồ án này và sớm chỉnh sửa hoàn thiện đồ án.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website