Hội đồng KHKT VIUP góp ý kiến đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035

Ngày 22/12/2017, Hội đồng KHKT Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia họp góp ý kiến đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035. Hội đồng do Q. Viện trưởng Lưu Đức Cường làm chủ tịch.

ThS. KS Trương Minh Ngọc báo cáo đồ án

Báo cáo nội dung đồ án, ThS. KS Trương Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch cho biết phạm vi nghiên cứu của đồ án bao gồm toàn tỉnh Bắc Kạn với 8 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố và 7 huyện được giới hạn phía Đông giáp tỉnh Lạng Sơn; Phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang; phía Nam giáp tỉnh Thái Nguyên; phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng. Tổng diện tích tự nhiên 4859,96km2.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm: Cụ thể hóa mục tiêu quy hoạch chiến lược quốc gia, quy hoạch vùng trung du miền núi Bắc Bộ, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn; Khai thác hiệu quả mối quan hệ nội vùng, các thế mạnh về nông lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, năng lượng, khoáng sản, du lịch, văn hóa, sinh thái và cảnh quan nhằm tạo lập môi trường sống tốt, đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa đô thị và nông thôn; Tạo cơ sở hình thành hệ thống đô thị, phân loại, phân cấp đô thị, xác định tính chất đô thị cải tạo, xây mới, nâng cấp… Lựa chọn mô hình phát triển. Đề xuất phân bố không gian xây dựng công nghiệp, du lịch, hệ thống hạ tầng xã hội và các điểm dân cư nông thôn, khu công nghiệp, du lịch… trong đó xác định các vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội theo hướng cân bằng và bền vững. Xác định khung hạ tầng kỹ thuật diện rộng, làm cơ sở cho việc kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia đi qua địa bàn tỉnh và lựa chọn quỹ đất hợp lý để phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, các khu chức năng khác trong vùng tỉnh; Tạo lập cơ sở pháp lý cho các công tác quy hoạch xây dựng  và phát triển đô thị và nông thôn trong tỉnh, xây dựng các chương trình kế hoạch và hoạch định các chính sách phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực.

Chủ tịch hội đồng (Bên trái)

Thành viên hội đồng

Đồ án đưa ra tầm nhìn phát triển vùng: Đến năm 2035, Bắc Kạn trở thành một tỉnh miền núi phát triển theo hướng thân thiện với môi trường, có an ninh chính trị ổn định, xã hội văn minh, đoàn kết các dân tộc vững chắc, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển cân bằng giữa đô thị và nông thôn, môi trường sống văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày được nâng cao.

Nhóm nghiên cứu đưa ra 3 phương án  mô hình phát triển không gian vùng trong đó lựa chọn phương án mô hình dạng tập trung đa cực: 01 vùng đô thị trung tâm thành phố Bắc Kạn và 04 tiểu vùng đô thị độc lập.

Tại cuộc họp, các thành viên đã góp ý cho nhóm nghiên cứu về một số nội dung cần nghiên cứu, bổ sung thêm.

Kết luận cuộc họp, Q. Viện trưởng Lưu Đức Cường đề nghị nhóm nghiên cứu bám sát thế mạnh của tỉnh, tập trung vào thế mạnh du lịch để đi sâu phân tích. Nghiên cứu  về giao thông còn yếu, cần đánh giá ảnh hưởng của quốc lộ 3 mới tới sự phát triển của tỉnh, có đề xuất, kiến nghị gì đối với cao tốc chay qua khu bảo tồn thiên nhiên. Đề nghị rà soát lại dân số, tính toán cho hợp lý. Bên cạnh đó cần hoàn chỉnh lại báo cáo cho khoa học hơn. Ông yêu cầu phòng Quản lý kỹ thuật sẽ kiểm tra lại nội dung trước khi báo cáo Bộ Xây dựng.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website