Hội đồng KHKT họp góp ý đề tài

Ngày 27/11/2017, Hội đồng KHKT Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia họp góp ý nhiệm vụ khoa học công nghệ và sự nghiệp môi trường "Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ việc quản lý thực hiện Quy hoạch vùng Hà Nội." Hội đồng do Q.Viện trưởng Lưu Đức Cường làm chủ tịch.

Quang cảnh chung

Chủ tịch hội đồng (thứ 2 từ trái sang)

Thay mặt nhóm nghiên cứu phòng GIS, Ths.KS Trịnh Thị Phin báo cáo tóm tắt nội dung đề tài này.

Theo đánh giá, hiện nay việc quản lý thực hiện QHV Thủ đô Hà Nội chủ yếu thông qua bằng các bản đồ dạng giấy đó là các bản vẽ số dạng Autocad dẫn đến nhiều bất cập trong quản lý, không đáp ứng kịp thời thông tin cho lãnh đạo nên việc XD phần mềm quản lý rất cần thiết.

Qua nghiên cứu, nhóm đưa ra đề xuất hướng lập trình phục vụ quản lý thực hiện QHXD vùng Thủ đô Hà Nội.

  • Lập trình GIS sử dụng theo chuẩn của Mapinfo.
  • Lập trình GIS theo chuẩn của ESRI.

Ths.KS Trịnh Thị Phin báo cáo tóm tắt nội dung đề tài này

Nhóm nghiên cứu cho rằng có nhiều giải pháp khác nhau. Mỗi giải pháp có những điểm mạnh, điểm hạn chế riêng. Nếu phát triển hệ thống theo diện rộng, CSDL lớn nên chọn theo giải pháp ArcGISSenser, nếu phát triển theo diện hẹp, tiết kiệm chi phí nên lựa chọn giải pháp mã nguồn mở.

Kết luận cuộc họp, Q.Viện trưởng Lưu Đức Cường cho rằng cấu trúc hiện nay đang bị lệch, phần nội dung chính còn sơ sài. Ông yêu cầu nhóm nghiên cứu cần rà soát lại chương 1, viết sát hơn, tập trung đúng trọng tâm, chủ yếu về việc ứng dụng hệ thống GIS vào quy hoạch xây dựng, đặc biệt là quy hoạch vùng. Ông đề nghị bổ sung thêm kinh nghiệm, bài học cho Việt Nam. Nhóm cũng cần xây dựng sơ đồ các giai đoạn xây dựng hệ thống cơ sở GIS, bao gồm:

Giai đoạn 1: Số hóa toàn bộ hồ sơ QHV.

Giai đoạn 2: Xây dựng CSDL.

Giai đoạn 3: Xây dựng phần mềm phân tích,trả lời các câu hỏi

Thành viên hội đồng

Ngoài ra cần nêu rõ giới hạn của đề tài như thực hiện Giai đoạn 1 và một phần của Giai đoạn 2. Đưa toàn bộ thông tin có trong đồ án quy hoạch lồng vào hệ thống thông tin này như mạng lưới đường giao thông (chiều dài, mặt cắt, chiều dài toàn tuyến,....); cấp nước (quy mô, công suất, nguồn,....); Chọn một số thông tin cơ bản (phân vùng cảnh quan, phân vùng quản lý chiều cao, phân vùng bảo tồn...) để chuyển tải lên phần mềm. Đây chính là nội dung phục vụ quản lý là đóng góp mới của nhóm. Cần lập bản đồ vị trí các dự án ưu tiên đầu tư theo phân kỳ, phân đợt trong đồ án quy hoạch.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cần tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng, đặc biệt là các phản biện liên quan đến phần mềm, phần cứng, nhân sự, tổ chức thực hiện, cơ chế kết nối...Sau khi chỉnh sửa xong, các phản biện sẽ tiếp tục góp ý kiến để hoàn thiện nội dung cho đề tài trước khi báo cáo Bộ. 

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website