Hội đồng khoa học nhiệm vụ Điều chỉnh QHC xây dựng khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định, đến năm 2040

Ngày 17/4/2018, Hội đồng KHKT cấp cơ sở Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia họp góp ý nhiệm vụ Điều chỉnh QHC xây dựng khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định, đến năm 2040. Hội đồng do Viện trưởng Lưu Đức Cường làm chủ tịch.

Quang cảnh chung

Tại cuộc họp, Ths.KTS Nguyễn Xuân Anh đã trình bày lý do và sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch, các căn cứ lập điều chỉnh quy hoạch, thực trạng phát triển và thực hiện quy hoạch, dự báo sơ bộ phát triển, các yêu cầu về nội dung nghiên cứu quy hoạch, tổ chức thực hiện.

Nhiệm vụ đặt ra yêu cầu nghiên cứu những nội dung trọng tâm trong điều chỉnh quy hoạch bao gồm:

  • Rà soát tổng thể về nội dung đã được phê duyệt năm 2005 và tình hình thực tiễn phát triển đô thị tại KKT; Rà soát định hướng phát triển các khu đô thị, quỹ đất phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy mô các khu chức năng, đánh giá tính phù hợp với xu thế và vận hội phát triển thực tế của KKT.
  • Bổ sung các lĩnh vực nghiên cứu mà quy hoạch chung phê duyệt năm 2005 chưa đề cập
  • Xác định lại ranh giới KKT để đáp ứng các yêu cầu mới
  • Điều chỉnh tính chất chức năng và cấu trúc không gian một số khu vực
  • Cập nhật các chủ trương, dự án đã và đang triển khai.

Ths.KTS Nguyễn Xuân Anh đã trình bày đề án

Góp ý cho nhiệm vụ này, các thành viên trong hội đồng đề nghị sắp xếp lại thuyết minh và trình tự báo cáo, nói rõ những nội dung cần điều chỉnh, xem xét trong mối liên hệ với cuộc thi tuyển Ý tưởng quy hoạch xây dựng khu vực xung quanh đầm Thị Nại mới được tổ chức gần đây…

Chủ tịch hội đồng Lưu Đức Cường chủ trì cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch hội đồng Lưu Đức Cường đề nghị nhóm nghiên cứu rà soát lại quy hoạch chiến lược phát triển các ngành có liên quan tới KKT Nhơn Hội, từ định hướng phát triển các KKT, vai trò, tính chất, chức năng của KKT Nhơn Hội trong hệ thống các KKT quốc gia; chiến lược QH ngành giao thông có cả đường bộ và phát triển hệ thống cảng để làm rõ cái gì là yếu tố bắt buộc kế thừa từ các quy hoạch chiến lược phát triển ngành, cái gì có thể đề xuất mạnh mẽ; Rà soát động lực phát triển của khu vực này; Chuyển tải thông điệp “vừa phát triển vừa bảo tồn” trong đồ án. Ông yêu cầu trước khi báo cáo địa phương, nhóm nên tổ chức một hội thảo nhỏ nghe nhóm vừa đoạt giải cuộc thi Ý tưởng quy hoạch xây dựng khu vực xung quanh đầm Thị Nại báo cáo nội dung chính của đồ án.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website