Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm 2018 và Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018

Ngày 26/1/2018, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm 2018 và Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018. Tới dự Hội nghị có đại diện các Cục, Vụ trực thuộc Bộ Xây dựng, các tổ chức tư vấn quốc tế như AREP, Nikken Sekkei... cùng toàn thể cán bộ, viên chức của VIUP.

Quang cảnh hội nghị

Thay mặt cán bộ Viện, Q. Viện trưởng Lưu Đức Cường đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Báo cáo tập trung vào công tác phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác tư vấn quy hoạch, kiến trúc thuộc chức năng nhiệm vụ của Viện; Công tác điều hành quản lý Viện; Công tác Đảng, công tác đoàn thể; Hoạt động của các hội nghề nghiệp.

Q. Viện trưởng Lưu Đức Cường trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2017

Theo đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự quan tâm giúp đỡ của các vụ chức năng, cùng với sự tín nhiệm và ủng hộ của các địa phương và đối tác tư vấn, toàn thể cán bộ, viên chức VIUP đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2017 và  đạt được  những kết quả chính như sau:

a. Công tác nghiên cứu khoa học: Viện đã chủ động đề ra kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài NCKH trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Bộ giao. Các đề tài NCKH đã tập trung vào các lĩnh vực chính của ngành: Quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật đô thị lồng ghép với BĐKH, kiến trúc xanh, đô thị thông minh, quản lý phát triển đô thị

- Công tác NCKH đã đáp ứng được yêu cầu xã hội, nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao, số lượng các đề tài, nọi dung phong phú thiết thực. Những sản phẩm NCKH của Viện đóng góp cho xã hội đã là công cụ đắc lực giúp Nhà nước, Bộ Xây dựng và các địa phương trong công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị nông thôn.

b. Công tác tham gia phục vụ quản lý ngành theo sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng:

- Viện đã làm tốt công tác phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch. Trong năm 2017, Viện đã hoàn thành tốt 14 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao. Viện cũng là đơn vị tham gia trực tiếp góp ý, biên soạn các Luật, Nghị định, thông tư, các văn bản phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn… Các đóng góp này đã góp phần quan trọng trong việc đổi mới quy trình, thủ tục lập và quản lý QHXD ở Việt Nam.

- Việc tham gia phục vụ quản lý ngành được thể hiện ở việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ, dự án, công trình trọng điểm của BXD như: chiến lược phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh ngành Xây dựng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030…

c. Công tác tư vấn thiết kế quy hoạch:

- Đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và chất lượng các đồ án quy hoạch BXD giao

- Mở rộng thị trường cho công tác tư vấn quy hoạch. Giúp địa phương hoàn thành có chất lượng các đồ án quy hoạch, thiết kế các công trình.

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức tư vấn nước ngoài trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng phân tích thuận lợi, khó khăn và những mặt còn tồn tại của Viện trong năm qua. Trong năm 2018, VIUP hướng tới mục tiêu là Viện NC chiến lược chính sách đầu ngành quốc gia về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực QHXD, một trung tâm lớn về NCKH, đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Năm 2018 cũng là năm VIUP chuẩn bị các điều kiện cho việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Viện sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công. Các nhiệm vụ trọng tâm của Viện năm 2018 được đề ra như sau:

  • Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án QHXD được Bộ Xây dựng và địa phương giao
  • Thúc đẩy tiến độ chất lượng, mở rộng các hoạt động nghiên cứu, sản xuất
  • Tiếp tục hoàn thiện chuyển đổi mô hình hoạt động của Viện sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công. Đổi mới cấu trúc Bộ quy chế cùng với việc đổi mới công tác quản lý tài chính kế toán của Viện.
  • Đào tạo và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực. Mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc
  • Hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự theo quyết định phê duyệt chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức theo hướng thu gọn đầu mối, đơn vị, giảm số lượng cấp phó, tinh gọn bộ máy, hoạt động chất lượng, hiệu quả.

Đ/c Trần Thị Lựu -Phó Vụ trưởng vụ Kế hoạch tài chính - BXD phát biểu tại hội nghị

Đ/c Lê Hoàng Phương trình bày bài tham luận về phương hướng hoạt động của Viện năm 2018

 

Trưởng đại diện Nikken Sekkei tại Việt Nam phát biểu về sự hợp tác với VIUP

Báo cáo khẳng định năm 2018, tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ viên chức lao động Viện sẽ tiếp tục phấn đấu hết sức mình để khẳng định vai trò và vị thế của VIUP là một Viện đầu ngành trong quốc gia.

Tại hội nghị cán bộ viên chức lao động, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Vũ Ngọc Tuấn trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Viện năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018. Đồng chí Trương Minh Ngọc, trưởng ban thanh tra nhân dân đã trình bày Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2017. Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 9 đồng chí.

Chủ tịch Công đoàn Vũ Ngọc Tuấn trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Viện năm 2017

Đ/c Trương Minh Ngọc trình bày báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân

Phó Viện trưởng Phạm Thị Thanh Hoa điều khiển hội nghị

Nhân dịp này, Viện đã công bố các quyết định khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của VIUP và của Viện trưởng cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm 2018 và Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp. Với sự đồng lòng, quyết tâm, toàn thể cán bộ viên chức VIUP đều tin tưởng rằng trong năm 2018, VIUP sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, tiếp tục với truyền thống của Viện hơn 60 năm qua.

Bỏ phiếu bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019

Trao bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho nguyên Phó chủ tịch BCHCĐ Nguyễn Thị Thư

Trao Giấy khen của Viện trưởng cho các cán bộ có thành tích xuất sắc

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website