Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết TƯ 6 khóa XII của BCH Trung ương

Ngày 25/12/2017, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC) và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết TƯ 6 khóa XII của BCH Trung ương. Tham dự có lãnh đạo, gần 300 đảng viên thuộc 3 đảng bộ trực thuộc Bộ Xây dựng.

Quang cảnh chung

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Viện trưởng VIUP Phạm Thị Thanh Hoa cho biết đây là đợt sinh hoạt chính trị cho cả đảng viên 3 đảng bộ. 4 Nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII sẽ được TS Đỗ Việt Hà, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đảng ủy khối các cơ quan trung ương trình bày. Các nghị quyết đó bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Phó Viện trưởng VIUP Phạm Thị Thanh Hoa phát biểu khai mạc 

TS Đỗ Việt Hà truyền đạt nghị quyết

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà đã truyền đạt, quán triệt những nội dung cơ bản nhất của 4 Nghị quyết mà hội nghị Trung ương đảng lần thứ 6 ban hành và lưu ý đây là những quyết sách quan trọng đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra. Ông trình bày sơ lược từng nghị quyết để cán bộ, đảng viên thống nhất nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hệ thống quản lý và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và về công tác dân số trong tình hình mới để từ đó mỗi tổ chức Đảng sẽ xây dựng và thực hiện chương trình hành động cụ thể cho từng đơn vị mình và mỗi đảng viên sẽ có tư duy và hành động cụ thể để triên khai thực hiện tốt các nghị quyết tại đơn vị.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website