Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII

Sáng ngày 9/1/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) phối hợp với Đảng ủy Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC), Đảng ủy Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC), Đảng ủy Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng (CIC) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII.

Tham dự hội nghị có hơn 300 đảng viên đến từ 4 đơn vị nói trên. Ông Vũ Đức Nam - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối phổ biến nội dung Hội nghị trung ương 8 khóa XII.

Quang cảnh chung

Tại hội nghị, ông Vũ Đức Nam đã trình bày khái quát về tình hình, quan điểm, mục tiêu, chủ trương lớn và các khâu đột phá để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được nêu trong Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Ông Vũ Đức Nam đã trình bày nội dung nghị quyết số 36-NQ/TW

Theo đó, mục tiêu của Nghị quyết là đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển, hình thành văn hoá sinh thái biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực, phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển.

Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra 05 chủ trương lớn; 03 khâu đột phá và 07 nhóm giải pháp nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Trong đó, 07 nhóm giải pháp gồm:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển

3. Phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển

4. Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển

5. Tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển

6. Chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển

7. Huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển, xây dựng các tập đoàn kinh tế biển mạnh

Bên cạnh đó, ông cũng trình bày kết luận số 37-KL/TW về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đây là  những văn kiện quan trọng được Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Phó viện trưởng VIUP Phạm Thị Thanh Hoa phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó viện trưởng VIUP Phạm Thị Thanh Hoa cám ơn đồng chí  Vũ Đức Nam đã trình bày rõ ràng, đầy đủ nội dung của Nghị quyết số 36/NQ-TW; Kết luận số 37-KL/TW và Quy định số 08- QĐi/TW với những dẫn chứng cụ thể sinh động, giúp cán bộ đảng viên 4 đơn vị nắm bắt đầy đủ, hệ thống nội dung của 3 văn kiện, rút ra những bài học  hữu ích nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên, cũng như công tác điều hành, quản lý đơn vị của các đảng viên là cán bộ quản lý.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website