Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh QHC xây dựng KKT Nhơn Hội

Ngày 22/8/2018, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Nhơn Hội (KKT), tỉnh Bình Định đến năm 2040. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng; đại diện các Bộ ngành là thành viên của Hội đồng thẩm định. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn lập Nhiệm vụ - Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP), việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu KKT Nhơn Hội là cần thiết để phù hợp với tình hình mới, trong bối cảnh QHC xây dựng KKT Nhơn Hội đến năm 2020 được lập từ năm 2005 cần rà soát lại các tính chất, chức năng không còn phù hợp; quy hoạch vùng tỉnh có nhiều thay đổi; Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ BECAMEX - Bình Dương tại xã Cam Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào KKT Nhơn Hội.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh có tổng diện tích 14.800ha, bao gồm KKT Nhơn Hội hiện hữu và khu vực mở rộng - Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ BECAMEX - Bình Dương, diện tích 2.800ha.

Nhiệm vụ điều chỉnh QHC xây dựng KKT Nhơn Hội đến 2040 đặt ra các mục tiêu cho việc nghiên cứu nhằm xây dựng KKT Nhơn Hội trở thành hạt nhân tăng trưởng, trung tâm đô thị công nghiệp, dịch vụ, du lịch của tỉnh Bình Định cũng như của vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng, góp phần mở rộng thị trường khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và là cầu nối quốc tế với các thị trường Campuchia, Lào, Thái Lan.

Nhiệm vụ điều chỉnh cũng xác định, KKT Nhơn Hội gồm các khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cảng biển, đô thị, vận hành theo quy chế ưu đãi đặc biệt; là khu vực phát triển tương hỗ với thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận; góp phần bảo tồn giá trị sinh thái đầm Thị Nại; có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Nhiệm vụ cũng đề ra các yêu cầu trọng tâm nghiên cứu trong điều chỉnh quy hoạch chung KKT Nhơn Hội, gồm: Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu và phân tích đánh giá hiện trạng KKT; đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội của KKT, đề xuất các mục tiêu và phương hướng phát triển trong giai đoạn từ nay đến năm 2040 của KKT Nhơn Hội; rà soát tổng thể nội dung quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2005 và tình hình thực tiễn phát triển đô thị tại KKT, trong mối liên quan với quy hoạch vùng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, thực trạng sử dụng đất và lồng ghép quy hoạch các ngành trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để đưa ra định hướng điều chỉnh phù hợp, khả thi; bổ sung các lĩnh vực nghiên cứu mà quy hoạch chung năm 2005 chưa yêu cầu như: Thiết kế đô thị, đánh giá môi trường chiến lược, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng, hệ thống giao thông, chiếu sáng; đánh giá định hướng mở rộng KKT ảnh hưởng đến phát triển của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có Cụm công nghiệp Cam Vinh; xác định cụ thể ranh giới của KKT Nhơn Hội để đáp ứng các yêu cầu mới; cập nhật các chủ trương, dự án đã và đang triển khai; đánh giá và nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách, giải pháp quản lý, thực hiện quy hoạch.

Đóng góp ý kiến để hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng thẩm định để nghị đơn vị tư vấn bổ sung yếu tố du lịch của KKT Nhơn Hội, các vấn đề về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, làm rõ vấn đề hạ tầng giao thông nội bộ của KKT và giữa KKT Nhơn Hội với các vùng khác.
 

Cảm ơn ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên của Hội đồng thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội sẽ tạo điều kiện để thu hút đầu tư, triển khai các dự án thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đánh giá cao nỗ lực của đơn vị tư vấn trong việc lập Nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng. 

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các chuyên gia phản biện, các thành viên của Hội đồng thẩm định, chú trọng phân tích rõ hơn sự cần thiết phải điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040, đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội năm 2005 cũng như những tác động của quy hoạch vùng, quy hoạch Quy Nhơn mở rộng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện quy hoạch này.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cũng yêu cầu đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh, dự thảo Tờ Trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

(Nguồn:xaydung.gov.vn )
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website