Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 26/12/2018 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh chủ trì Hội nghị

Báo cáo tóm tắt thuyết minh Nhiệm vụ, đại diện đơn vị tư vấn - Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia cho biết, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2009 tại Quyết định số 1296/QĐ-TTg đã được thực hiện gần 10 năm. Tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực xây dựng tập trung, thu hút các dự án đầu tư, triển khai các dự án đầu tư để từng bước cụ thể hóa quy hoạch được duyệt. Tính đến tháng 12/2017, Vân Đồn đã thu hút được 54 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt 21.569 tỷ đồng, chủ yếu trong lĩnh vực du lịch, nuôi trồng thủy sản, bất động sản, giao thông. Trong quá trình triển khai thực hiện theo Quy hoạch chung 2009 đã xuất hiện một số bất cập do một số dự án hạ tầng khi lập dự án đầu tư có những thay đổi cho phù hợp tình hình thực tiễn, đã được UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, trong đó nổi bật là sự điều chỉnh vị trí và quy mô sân bay Vân Đồn, điều chỉnh hướng tuyến đường cao tốc Hạ Long - Móng Cái. Do đó, so với quy hoạch chung được duyệt thì tổ chức không gian các khu chức năng, các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối đã có sự khác biệt, đòi hỏi phải điều chỉnh lại quy hoạch chung để đánh giá đúng tác động cũng như sử dụng tối ưu quỹ đất. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội trên địa bàn khu kinh tế Vân Đồn, đã có nhiều đề xuất dự án xây dựng các khu phức hợp, khu du lịch, đô thị và các khu chức năng khác, bên cạnh đó, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 đòi hỏi phải rà soát tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn để có cơ cấu phát triển phù hợp với các ngành, lĩnh vực khác đã được xác định trong quy hoạch vùng tỉnh. Từ những yêu cầu thực tế của quá trình triển khai quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đã được phê duyệt, và chủ trương của Chính phủ về phát triển các khu kinh tế đầu tàu động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuật chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn.

Theo báo cáo của tư vấn, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, hợp thành bởi 2 quần đảo Cái Bầu và Vân Hải, với diện tích khoảng 2.171,33km2, trong đó diện tích đất tự nhiên là 581,8mkm2, diện tích vùng biển rộng 1.589,5km2. Phạm vi nghiên cứu gián tiếp và dự trữ mở rộng khoảng 460km2 phía thành phố Cẩm Phả, huyện Tiên Yên và huyện Cô Tô.

Trong Nhiệm vụ lập quy hoạch xác định Khu Kinh tế Vân Đồn sẽ là một khu kinh tế có mô hình quản lý hiện đại, phù hợp với các quy định về thể chế, chính sách của Nhà nước, đảm bảo sự vượt trội và các yếu tố cạnh tranh quốc tế; là vùng động lực thu hút đầu tư, tri thức và kinh nghiệm quản lý tiên tiến trong và ngoài nước, góp phần trực tiếp thúc đẩy nhanh phát triển, tái cơ cấu kinh tế cho tỉnh Quảng Ninh, lan tỏa ra các vùng và cả nước; là khu vực có hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, hiện đại, trở thành thành phố biển quốc tế đạt tiêu chuẩn đô thị thông minh bền vững, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển-đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp và cửa ngõ giao thương quốc tế; khu vực có vai trò quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Nhiệm vụ quy hoạch đề ra các yêu cầu nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm: Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng, sử dụng đất; vị trí và bối cảnh liên kết vùng; xây dựng tầm nhìn phát triển, dự báo phát triển, đề xuất các chiến lược phát triển; định hướng phát triển không gian; xây dựng các chương trình, dự án ưu tiên và đề xuất các quy định quản lý.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các thành viên của Hội đồng - đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành đã đóng góp và trao đổi ý kiến nhằm giúp đơn vị tư vấn hoàn thiện dự thảo Nhiệm vụ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, nhiều đại biểu đề nghị tư vấn bổ sung trong thuyết minh Nhiệm vụ các đánh giá rõ hơn về tình hình thực hiện quy hoạch chung 2009, làm rõ các vướng mắc, rà soát tình hình đầu tư các công trình đầu mối theo quy hoạch, cơ sở dự báo dân số và định hướng phát triển không gian, hạ tầng, chỉ tiêu sử dụng đất của các khu chức năng, lưu ý tính chất an ninh quốc phòng đặc biệt quan trọng của khu vực này.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, hoàn thiện Hồ sơ Nhiệm vụ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh lưu ý đơn vị tư vấn cần bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương, của Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh về phát triển Khu kinh tế Vân Đồn, lồng ghép Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam.

(Nguồn:xaydung.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website