Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2020

Ngày 9/1/2020, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2020.

Quang cảnh chung

Tham dự hội nghị có đại diện các Cục, Vụ trực thuộc Bộ Xây dựng, đại diện các đơn vị bạn và các tổ chức tư vấn quốc tế cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại VIUP.

Năm 2019 có thể đánh giá là năm khởi sắc của VIUP sau hai năm thực hiện quyết định số 68/QĐ-BXD ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quy định chức năng, cơ cấu, nhiệm vụ quyền hạn. Cơ cấu tổ chức của VIUP đến nay hoàn toàn ổn định, nội bộ đoàn kết, toàn Viện nỗ lực thi đua lao động sản xuất. Trong năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo, sự ủng hộ của Lãnh đạo Bộ Xây dựng, với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể viên chức và người làm việc dưới sự chỉ đạo thống nhất của ban lãnh đạo, Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2019, Viện tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp do đó tình hình tài chính của Viện được khắc phục đáng kể, về cơ bản trả nợ xong nợ, giảm được lỗ các năm trước, hoàn thành nghĩa vụ ngân sách nhà nước, tăng thu nhập, tăng chế độ phúc lợi cho người lao động. Thống kê cho thấy, tổng sản lượng ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ tư vấn năm 2019 đã tăng 30,1% so với năm 2018, thu nhập bình quân của viên chức và người làm việc vượt mức nghị quyết đại hội viên chức lao động năm 2019 đề ra, tăng 12,5% so với năm 2018. Cụ thể như sau:

Phó viện trưởng Phạm Thành Hưng báo cáo tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 2020

Viện đã làm tốt công tác phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc. Viện là đơn vị tham gia góp ý, biên soạn văn bản pháp quy quản lý ngành, tham gia nhiều tổ biên tập; Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ. Viện đã và đang thực hiện nhiều đồ án quy hoạch sử dụng vốn Bộ Xây dựng. Trong năm 2019 đã hoàn thành đồ án QHCXD khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La, lập thí điểm QHXD vùng huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và đang triển khai thực hiện 03 đồ án, hoàn thành lập nhiệm vụ quy hoạch cho 02 đồ án. Viện đang triển khai thực hiện 05 dự án nghiên cứu, điều tra, khảo sát sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế.

Năm 2019 cũng là năm VIUP làm rất tốt công tác NCKH. Viện đã và đang triển khai thực hiện 23 đề tài NCKH gồm 2 đề tài cấp Nhà nước, 06 đề tài trọng điểm cấp Bộ và 15 đề tài cấp Bộ. Trong đó 1 đề tài đã được nghiệm thu cấp quốc gia, 04 đề tài đã được Bộ Xây dựng nghiệm thu, 06 đề tài đã nghiệm thu cấp cơ sở, đang trình Bộ Xây dựng nghiệm thu và 12 đề tài đang triển khai thực hiện.

Công tác tư vấn quy hoạch, kiến trúc thuộc chức năng nhiệm vụ của Viện: Viện đã hoàn thành và phê duyệt được 27 đồ án trong đó có các đồ án lớn như: Điều chỉnh QHC thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2035; Điều chỉnh tổng thể QHCXD Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040; QHC XD Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050... Bên cạnh đó, Viện đã và đang thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn lập quy hoạch trên địa bàn cả nước. Riêng năm 2019, Viện đã ký mới 32 hợp đồng lập quy hoạch... Viện đã và đang thưc hiện nhiều hợp đồng thiết kế kiến trúc công trình, tư vấn khảo sát, lập mô hình, thẩm tra, kiểm định... Công tác tổ chức tham gia thi tuyển quy hoạch, kiến trúc tiếp tục được Viện đẩy mạnh, mục đích vừa để nâng cao kiến thức học thuật, chuyên môn của cán bộ, vừa tìm kiếm các hợp đồng tư vấn mới. Năm 2019, lần đầu tiên tham dự giải thưởng Quy hoạch quốc gia, Viện đã vinh dự đạt 12 giải thưởng. Ngoài ra Viện đã tham gia một số cuộc thi tuyển ý tưởng khác. Năm 2019, Viện tổ chức thành công đại hội chi hội QHPT đô thị nhiệm kỳ 2019-2024 và chi hội KTS nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Công tác điều hành quản lý Viện cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận trong công tác tổ chức cán bộ, quản trị hành chính; Công tác quản lý khoa học kỹ thuật, giám sát chất lượng đồ án; Công tác kế hoạch, phát triển thị trường; Công tác tài chính kế toán; Công tác thông tin, đào tạo, Hợp tác quốc tế và hội nghị triển lãm;

Trong bối cảnh Luật Quy hoạch đã và đang bắt đầu được thực hiện, VIUP đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 hướng tới mục tiêu là Viện NC chiến lược chính sách đầu ngành quốc gia về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực QHXD:

- Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch để đáp ứng với tình hình thực tiễn;

-Thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình nghiên cứu và dịch vụ tư vấn;

-Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động chất lượng hiệu quả, đặc biệt đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý tài chính của Viện, hướng tới mục tiêu chuyển đổi mô hình hoạt động của Viện sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ;

- Đào tạo và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực. Tiếp tục mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc.

Viện trưởng Lưu Đức Cường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019, Viện trưởng Lưu Đức Cường cho biết năm 2019 là năm thành công đối với VIUP với những con số ấn tượng, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Điều đó nói lên tính hiệu quả trong hoạt động của VIUP, những quyết sách phù hợp với tình hình thực tiễn, cũng như sự nỗ lực, đoàn kết nhất trí của toàn bộ cán bộ viên chức, người lao động VIUP trong hướng đi chung. Với sự ra đời của Luật Quy hoạch, công tác quy hoạch đang đứng trước bước ngoặt mới với nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng đầy cơ hội. Tuy nhiên, cần nhận diện được thách thức và cơ hội cũng như biến thách thức thành cơ hội.

Trong chiến lược cho năm 2020, Viện trưởng đề nghị cần tập trung vào những vấn đề sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ, đổi mới phương pháp

- Mở rông quan hệ với các địa phương và đặc biệt là các nhà đầu tư tư nhân

- Tập trung ưu tiên hàng đầu cho đồ án lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Triển khai thí điểm vài đồ án quy hoạch tỉnh sau đó sẽ nhân rộng ra trên toàn quốc với sự kết nối của các chủ nhiệm đồ án trong quá trình công tác tại các địa phương

Năm 2020, tập thể ban lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tiếp tục nỗ lực, phấn đấu duy trì thành quả để ngày một phát triển, khẳng định vai trò và vị thế của VIUP trong quốc gia. Năm 2020, VIUP hướng tới "Nâng tầm vị thế - Phát triển bền vững"

Đ/c Vũ Ngọc Tuấn trình bày hoạt động Công đoàn Viện năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020

Đ/c Phạm Thị Bích Vân - Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của ban thanh tra

Tiếp đó, trong Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2020, đồng chí Vũ Ngọc Tuấn - Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Viện năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020. Trong đó đề cập tới một số kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kết quả hoạt động công đoàn năm 2019 cũng như nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Phạm Thị Bích Vân, trưởng ban thanh tra nhân dân đã trình bày Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2019. Trong phần thảo luận, hội nghị được nghe nhiều ý kiến phát biểu của cán bộ các đơn vị chia sẻ, gửi gắm những tâm tư nguyện vọng, mong muốn tới ban lãnh đạo và các hướng phát triển mới cho Viện nhằm tạo thêm công việc và thu nhập cho người lao động. Hội nghị đã bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 9 thành viên. Nhân dịp này Viện đã công bố các quyết định khen thưởng cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Toàn ảnh nội dung hội nghị

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Một số lãnh đạo các đơn vị phát biểu đóng góp cho hoạt động của Viện

Ra mắt ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022

Viện trưởng Lưu Đức Cường trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

 

 

 

 

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website