Hội thảo “Sản phẩm quy hoạch đô thị đổi mới và mô hình, phương pháp lồng ghép quy hoạch ngành”

Ngày 14/5/2018, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đã tổ chức hội thảo “Sản phẩm quy hoạch đô thị đổi mới và mô hình, phương pháp lồng ghép quy hoạch ngành”. Tham dự hội thảo có các chuyên gia từ Hội Quy hoạch phát triển đô thị, Viện Quy hoạch Hải Phòng, Công ty tư vấn Arep Ville, Bộ Xây dựng, trường Đại học Kiến trúc cùng các cán bộ VIUP.

Quang cảnh chung

Đây là hội thảo lần 5 nằm trong chuỗi hội thảo thuộc đề tài độc lập cấp Nhà nước “Đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam” – mã số 24/15-ĐTĐL.CN-CNN do TS.KTS Ngô Trung Hải, nguyên Viện trưởng VIUP làm chủ nhiệm.

Hội thảo đề cập đến nội dung cụ thể của đồ án quy hoạch đô thị từ cấp độ đô thị đến các khu chức năng trong đó nêu rõ quy trình – giai đoạn nghiên cứu và những nội dung cần thiết lồng ghép quy hoạch ngành trong quy hoạch đô thị. Bên cạnh nội dung nghiên cứu theo hướng rút gọn và lồng ghép kèm theo những sản phẩm của đồ án phù hợp với quy trình đổi mới. Kết hợp 2 tiêu chí cơ bản: rút gọn và linh hoạt trên cơ sở khung chiến lược được tích hợp đa ngành vừa tập trung vào công đoạn quy hoạch chung đô thị mang tính chiến lược hơn vừa cụ thể nhưng lại không trói buộc một cách cứng nhắc trong quá trình thực hiện các dự án phát triển đô thị do khu vực tư nhân đảm nhiệm. Đồng thời lại đảm bảo tầm nhìn, ý tưởng, quy định cơ bản mang tính khung chiến lược được xác định trong quy hoạch chung đổi mới.

Viện trưởng Lưu Đức Cường phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Viện trưởng Lưu Đức Cường cho biết đây có lẽ là một trong những đề tài lớn nhất trong lịch sử ngành quy hoạch, do vậy đề tài sẽ cố gắng hết sức có thể để đề xuất những việc phải làm để đổi mới công tác lập quy hoạch ở Việt Nam cho tốt hơn. Ông cho biết cuối năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị tổng kết ngành Xây dựng và chỉ đạo nhiều việc ngành xây dựng cần làm, trong đó có công tác quy hoạch. Trong văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng tại hội nghị gửi Bộ Xây dựng, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng một số việc phải khẩn trương thực hiện trong năm nay bao gồm xây dựng đề án đổi mới phương pháp luận quy hoạch đô thị và phát triển đô thị ở Việt Nam và nghiên cứu đề xuất sửa đổi các văn bản pháp quy liên quan tới quy hoạch xây dựng nói chung và  quy hoạch đô thị nói riêng để phù hợp với Luật Quy hoạch 2017 mà Quốc hội mới thông qua. Như vậy, việc triển khai đề tài này rất đúng thời điểm. Đề tài đi trước đề án đổi mới phương pháp luận quy hoạch Thủ tướng giao cho Bộ Xây dựng khá lâu, chắc chắn sẽ đóng vai trò là đầu vào quan trọng hỗ trợ xây dựng đề án này. Đề án này đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao VIUP phối hợp với Vụ Quy hoạch kiến trúc, Cục phát triển đô thị thực hiện. Đề cương sơ bộ của đề án đã được báo cáo lãnh đạo Bộ. Do đó cần đẩy nhanh tiến độ của đề tài Đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam để có đầu vào tốt cho đề án.

PGS.TS.KTS Lưu Đức Cường kỳ vọng đề tài sẽ được khớp nối, tổng hợp cả về mặt lý luận và thực tiễn để đưa ra đề xuất rất rõ ràng, đóng góp cho Bộ Xây dựng trong công tác quản lý nhà nước, mà trực tiếp cho đề án đổi mới Bộ giao Viện thực hiện.

Trong khuôn khổ hội thảo, các diễn giả trình bày tham luận về Mối quan hệ giữa quy hoạch lãnh thổ và quy hoạch đô thị; những nhiệm vụ đặt ra đối với việc tiếp tục đổi mới QHĐT trong bối cảnh của thời kỳ chuyển đổi (PGS.TS.KTS Trần Trọng Hanh); Nội dung quy hoạch đô thị đổi mới (ThS.KTS Lê Anh Dũng); Nội dung lồng ghép quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị trong quy hoạch đô thị đổi mới (ThS.KTS Lê Hoàng Phương) và Xu hướng đổi mới công tác quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và đánh giá môi trường chiến lược (PGS.TS Lưu Đức Hải).

PGS.TS Trần Trọng Hanh trình bày tham luận

Trong tham luận của mình, PGS.TS.KTS Trần Trọng Hanh cho rằng những nhiệm vụ đặt ra đối với việc tiếp tục đổi mới QHĐT bao gồm quán triệt quan điểm và nhận thức về quy hoạch đô thị phát triển bền vững; Xác lập vị trí, vai trò của quy hoạch đô thị trong hệ thống quy hoạch quốc gia; Hoàn thiện thể chế quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Đổi mới nội dung và phương pháp thiết kế QHĐT phát triển bền vững; Nghiên cứu các mô hình đô thị bền vững thích ứng với điều kiện của Việt Nam.

Về nội dung quy hoạch đô thị đổi mới, ThS.KTS Lê Anh Dũng cho biết quy trình đổi mới (lồng ghép) có 13 bước (quy trình hiện tại có 7 bước). Quy trình đổi mới được chia thành 2 giai đoạn, với 4 nhiệm vụ. Giai đoạn 1 có 1 nhiệm vụ: Lập nhiệm vụ quy hoạch và tổ chức quản lý quy hoạch. Giai đoạn 2 có 3 nhiệm vụ: Đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển đô thị; Lập Quy hoạch và Thiết lập các nội dung quản lý và giám sát thực hiện. Trong mỗi nhiệm vụ, ThS.KTS Lê Anh Dũng đã nêu rõ từng nội dung cần triển khai.

ThS.KTS. Lê Anh Dũng với bài Quy hoạch đô thị đổi mới

KTS. Lê Hoàng Phương giới thiệu nội dung lồng ghép QHCT & TKĐT trong Quy hoạch đổi mới

PGS.TS Lưu Đức Hải đã đề xuất những nội dung cần đổi mới trong công tác quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và đánh giá môi trường chiến lược từ những quy định trong các văn bản pháp quy hiện hành.

PGS.TS Lưu Đức Hải đề xuất nội dung cần đổi mới 

TS.KTS Ngô Trung Hải kết luận hội thảo

Trong phần thảo luận, các đại biểu tham dự đã trao đổi thêm nhiều vấn đề liên quan tới chủ đề của hội thảo như làm rõ tư tưởng lồng ghép tích hợp các quy hoạch ngành trong các loại hình đồ án, sự tham gia của các bên liên quan…

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website