Hội thảo đề tài độc lập cấp Nhà nước “Đổi mới toàn diện công tác lập Quy hoạch đô thị tại Việt Nam”

Sáng 14/12/2017, trong khuôn khổ đề tài độc lập cấp Nhà nước “Đổi mới toàn diện công tác lập Quy hoạch đô thị tại Việt Nam”, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia đã tổ chức hội thảo “Phương pháp và quy trình quy hoạch đổi mới”.

Quang cảnh chung

Tham dự Hội thảo có các nhà quản lý, các chuyên gia đến từ các Bộ, các Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch từ nhiều địa phương, hiệp Hội nghề nghiệp, trường Đại học cũng như các chuyên gia VIUP.

Mục tiêu của hội thảo này nhằm tổng kết đánh giá tình hình công tác lập quy hoạch ở trong nước và tổng kết kinh nghiệm trên thế giới, trên cơ sở đó xây dựng phương pháp, quy trình, nội dung và sản phẩm đổi mới trong đồ án quy hoạch đô thị. Bên cạnh đó, hội thảo còn thu nhận ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm của các cơ quan quản lý, các cơ sở đào tạo và các chuyên gia đóng góp cho đề tài này.

Phó Viện trưởng Nguyễn Thành Hưng trình bày tóm tắt đề tài

Tại hội thảo, Phó Viện trưởng Nguyễn Thành Hưng thay mặt ban thư ký đề tài đã trình bày tổng quan về tình hình tổng quan về tình hình triển khai của đề tài. Theo đó, đề tài được triển khai từ năm 2016 và dự kiến kết thúc 2018 và có 5 bước:

Bước 1: Đánh giá thực trạng nghiên cứu công tác lập Quy hoạch đô thị và thực hiện quy hoạch ở Việt Nam.

Bước 2: Tổng quan và đánh giá các phương pháp lập quy hoạch đô thị trên thế giới.

Bước 3: Nghiên cứu đề xuất đổi mới pháp, quy trình, nội dung và sản phẩm thiết kế quy hoạch đô thị.

Bước 4: Nghiên cứu đề xuất cơ chế phối hợp

Bước 5: Nghiên cứu đề xuất chính sách, các văn bản pháp quy về quy hoạch đô thị.

Phó Viện trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết sau khi hoàn thành bước 1 và 2, nhóm nghiên cứu đã nhìn nhận rõ nét nhất bức tranh quy hoạch ở Việt Nam trên thế giới. Hiện nay đề tài đang thực hiện ở bước 3.

Trong tham luận về kinh nghiệm quốc tế về đổi mới phương pháp lập quy hoach đô thị, ThS. KTS Lê Kiều Thanh đã giới thiệu xu thế lập quy hoạch đô thị trên thế giới, xu thế đổi mới trong lập quy hoạch đô thị, các phương pháp lập quy hoạch đô thị trên thế giới và giới thiệu quy hoạch tại một số nước.

ThS. KTS Lê Kiều Thanh trình bày tham luận Kinh nghiệm quốc tế về đổi mới phương pháp lập quy hoach đô thị

ThS. KTS Lê Hoàng Phương trình bày phương pháp luận đổi mới công tác lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam. Trong đó đánh giá, phân tích những hạn chế trong phương pháp luận hiện tại, đưa ra cơ sở đề xuất phương pháp luận đổi mới quy hoạch và đề xuất phương pháp luận đổi mới quy hoạch đô thị.

ThS. KTS Lê Hoàng Phương trình bày phương pháp luận đổi mới công tác lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam

Trong quy trình quy hoạch đô thị đổi mới, ThS. KTS Lê Anh Dũng đã giới thiệu 13 bước của quy trình đổi mới  (lồng ghép) và những điểm mới căn bản của quy trình này.

Đại biểu tham gia hội thảo còn được nghe các chuyên gia quốc tế đến từ công ty AFH and partners và công ty Codinachs Architects là những người có kinh nghiệm hiện đang tham gia thực hiện tư vấn tại Việt Nam trình bày kinh nghiệm về lập quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết ở Việt Nam, quy hoạch đô thị tại Barcelona, Tây Ban Nha cũng như một số dự án của họ.

Tại hội thảo này, các đại biểu đã trao đổi ý kiến góp ý cho đề tài.

ThS. KTS Lê Anh Dũng giới thiệu 13 bước của quy trình đổi mới

Ông Marcia Codinachs giới thiệu quy hoạch đô thị tại Barcelona, Tây Ban Nha

Ảnh lưu niệm

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website