Họp giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2017

Chiều ngày 21/7, trong không khí cởi mở và thẳng thắn, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đã có buổi họp giao ban trực tuyến, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đây là buổi họp giao ban đầu tiên do PGS.TS.KTS. Lưu Đức Cường chủ trì với cương vị Quyền Viện trưởng.

Quang cảnh buổi họp

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Hoàng Tấn Trúc – Chánh Văn phòng VIUP đã trình bày bản báo cáo tóm lược tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm với những công việc cụ thể như: Công tác phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước; Công tác thực hiện nhiệm vụ thường xuyên; Công tác thực hiện các đồ án quy hoạch sử dụng vốn Bộ Xây dựng; Các dự án điều tra, khảo sát sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế; Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ; Các đồ án quy hoạch, kiến trúc sử dụng vốn địa phương và doanh nghiệp; Công tác quản lý và các công tác khác… Ngoài ra, báo cáo cũng đã đề ra những công việc còn tồn đọng mà các đơn vị thuộc Viện cần kết thúc dứt điểm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án vốn Bộ Xây dựng, sự nghiệp kinh tế và dự án ký kết với địa phương, nhiệm vụ thường xuyên…

Chánh Văn phòng Hoàng Tấn Trúc đã trình bày bản báo cáo tóm lược tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm

Tiếp đó, đồng chí Q. Viện trưởng đã lắng nghe trưởng các đơn vị thuộc Viện báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm cũng như những khó khăn cần sự hỗ trợ từ Ban lãnh đạo Viện và các phòng chức năng để giải quyết ngay trong thời gian tới. Với những thắc mắc và câu hỏi cho từng công việc cụ thể, lãnh đạo các trung tâm cũng đã được nghe những câu trả lời, giải đáp thằng thắn, sát đáng cùng kế hoạch giải quyết cụ thể từ Ban lãnh đạo Viện cùng các phòng ban liên quan. Bên cạnh đó, cuộc họp cũng được nghe báo cáo trực tuyến tình hình hoạt động của hai đơn vị  thuộc Viện là Phân viện miền Trung và miền Nam.

Ban lãnh đạo lắng nghe ý kiến của các trưởng đơn vị và đưa ra ý kiến chỉ đạo

Kết thúc buổi họp, Q. Viện trưởng Lưu Đức Cường cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tóm gọn những vấn đề cấp thiết cần được ưu tiên giải quyết, thống nhất kế hoạch và cách thức phối hợp giữa các phòng ban, ổn định bộ máy nhân sự, nâng cao chất lượng trong công tác chuyên môn, gọn nhẹ các thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa các đơn vị thuộc Viện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, hiện nay.

Một số trung tâm đưa ra ý kiến tại buổi họp

 

(Nguồn:viup)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website