Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài "Nghiên cứu giải pháp quy hoạch, thiết kế không gian trữ nước và thảm xanh cho các đô thị nhằm thích ứng với ngập lụt đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu"

Ngày 21/12/2018, đề tài "Nghiên cứu giải pháp quy hoạch, thiết kế không gian trữ nước và thảm xanh cho các đô thị nhằm thích ứng với ngập lụt đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu" được hội đồng KHKT VIUP tổ chức họp nghiệm thu. Hội đồng do Phó Viện trưởng Phạm Thị Nhâm làm chủ tịch.

Thạc sỹ Nguyễn Việt Dũng trình bày đề tài

Thạc sỹ Nguyễn Việt Dũng - Phó Giám đốc Viện Quy hoạch môi trường và hạ tầng kỹ thuật, Phó chủ nhiệm đề tài đã trình bày nội dung tóm tắt của đề tài. Theo đó, Việt Nam là quốc gia có nhiều hệ thống sông ngòi. Tuy nhiên, các đô thị của VIệt Nam lại luôn luôn phải đối mặt với những thiên tai rủi ro có liên quan đến yếu tố nước và các rủi ro, thiệt hại này trong các đô thị ngày càng nghiêm trọng. Hiện nay, một số dự án, nghiên cứu về ứng phó với BĐKH và phát triển đô thị xanh của các tổ chức quốc tế tài trợ cho Việt Nam đã nêu ra cách tiếp cận về thoát nước bền vững và hạ tầng xanh trong việc phát triển hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, việc áp dụng trên thực tế và nhân rộng còn hạn chế do chưa có hướng dẫn chính thức và cụ thể. Do đó các dự án này chỉ dừng lại ở mức độ thí điểm khả năng nhân rộng chưa cao. Để thực hiện chính sách phát triển đô thị xanh, hạ tầng xanh đã được ban hành trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Chiến lược quốc gia về BĐKH, việc nghiên cứu giải pháp quy hoạch, thiết kế không gian trữ nước và thảm xanh cho các đô thị nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu là hết sức cần thiết.

Thành viên hội đồng

Mục tiêu của đề tài nhằm góp phần nâng cao năng lực về quy hoạch đô thị ứng phó với BĐKH, đặc biệt là tình trạng úng ngập tại các đô thị nước ta trong điều kiện BĐKH và nước biển dâng, thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH và Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của ngành Xây dựng, giai đoạn 2016-2020; Xây dựng cơ sở cho công tác ra quyết định lập quy hoạch, thiết kế thoát nước thông qua hướng dẫn các giải pháp về quy hoạch, thiết kế không gian trữ nước và thảm xanh cho các đô thị nhằm ứng phó, giảm thiểu tình trạng úng ngập do mưa lũ BĐKH.

Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Thu thập tài liệu, đánh giá tổng quan về không gian trữ nước và tình hình ngập lụt tại các đô thị Việt Nam; Kinh nghiệm quốc tế về giải quyết, thích ứng với ngập lụt đô thị thông qua áp dụng không gian trữ nước và thảm xanh

- Đề xuất các giải pháp về quy hoạch, thiết kế không gian trữ nước và thảm xanh cho các đô thị nhằm thích ứng với ngập lụt đô thị nhằm thích ứng với ngập lụt đô thị trong điều kiện BĐKH

- Biên soạn Hướng dẫn quy hoạch, thiết kế không gian trữ nước và thảm xanh cho các đô thị nhằm thích ứng với ngập lụt đô thị trong điều kiện BĐKH.

Các thành viên hội đồng góp ý nhóm nghiên cứu nên phân biệt rõ và Việt hóa một số thuật ngữ, xem xét lại cấu trúc của hướng dẫn, bổ sung thêm kinh nghiệm thoát nước cho đô thị truyền thống trên thế giới, phân ra thành giải pháp tổng thể và giải pháp cụ thể...

Kết luận cuộc họp, chủ tịch hội đồng Phạm Thị Nhâm đề nghị giới hạn lại đối tượng nghiên cứu. Phần báo cáo tổng hợp cần bổ sung thêm giải pháp và đánh giá cho từng loại đô thị ở từng miền. Trong bài học kinh nghiệm cần đưa thêm về giải pháp kiến trúc. Trong hướng dẫn, các nguyên tắc, tiêu chí cho trữ nước và thảm xanh cần nghiên cứu sâu và kỹ hơn. Ngoài ra, PVT Phạm Thi Nhâm yêu cầu nhóm đề tài tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng, hoàn thiện nội dung của đề tài.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website