Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài "Nghiên cứu thiết kế cây xanh đường phố trong các đồ án quy hoạch đô thị Việt Nam"

Ngày 29/11/2018, Hội đồng KHKT VIUP do Phó Viện trưởng Nguyễn Thành Hưng làm chủ tịch đã họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài "Nghiên cứu thiết kế cây xanh đường phố trong các đồ án quy hoạch đô thị Việt Nam".

ThS.KTS Nguyễn Thị Hồng Diệp báo cáo nội dung đề tài

Theo chủ nhiệm đề tài, ThS.KTS Nguyễn Thị Hồng Diệp hiện nay việc trồng cây xanh trên các tuyến tại các đô thị Việt Nam chỉ dừng lại việc giải quyết vấn đề trồng cây, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, mà chưa đạt được hiệu quả về kiến trúc cảnh quan, cũng chưa khai thác được tiềm năng kinh tế từ những tuyến đường trong đô thị, các khoảng xanh đô thị chưa được tính toán hợp lý, thiếu kiểm soát quản lý. Những trục đường còn thiếu cây xanh, cây xanh lộn xộn thiếu mỹ quan, không phù hợp với nhu cầu phát triển đô thị. Vì vậy, việc triển khai đề tài "Nghiên cứu thiết kế cây xanh đường phố trong các đồ án quy hoạch đô thị - (lấy 3 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng làm ví dụ) chấm dứt tình trạng quy hoạch phát triển cây xanh đường phố lộn xộn, thiếu tính đồng nhất trên các tuyến đường là hết sức cấp bách và cần thiết.

Thành viên hội đồng

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá, tổng kết thực trạng thiết kế cây xanh đường phố đô thị tại Việt Nam (Đại diện cho 3 đô thị TP Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh làm ví dụ); Hướng dẫn nội dung quy hoạch cây xanh đường phố cho các đô thị của Việt Nam - theo 03 cấp độ đồ án quy hoạch: QHC, QHPK, QHCT; Nghiên cứu đề xuất tổ chức thực hiện và quản lý cây xanh đường phố trong đô thị theo quy hoạch, giúp hoàn thiện quy trình thiết kế cây xanh đô thị trong các văn bản pháp luật, nhằm nâng cao chất lượng sống đô thị.

Nội dung của đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Đánh giá thực trạng quy hoạch thiết kế cây xanh đường phố tại một số đô thị Việt Nam

Chương 2: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác QH thiết kế cây xanh đường phố tại Việt Nam và một số nước trên thế giới

Chương 3: Đề xuất các giải pháp tổng thể thiết kế cây xanh đường phố trong các đồ án quy hoạch đô thị

Nhiều ý kiến của thành viên hội đồng nghiệm thu đánh giá đây là đề tài được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đáp ứng được yêu cầu đặt ra, mang tính khả thi, có thể áp dụng vào thực tiễn

Tuy nhiên, một số nội dung cần bổ sung làm rõ thêm như vai trò của sở kiến trúc quy hoạch của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cần có đề xuất riêng cho 3 thành phố tùy theo đặc thù của từng thành phố; Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế cây xanh cần kỹ và sâu hơn so với kỹ thuật, cách trồng cây. Có thể chọn cho đô thị một loại cây chủ đạo được trồng nhiều hơn tạo điểm nhấn, thương hiệu cho đô thị đó...

Chuyên gia QHĐT - Phan Thanh Mai trình bày phản biện đề tài

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch hội đồng Nguyễn Thành Hưng đề nghị nhóm nghiên cứu xác định lại hướng đi cho rõ ràng. Nghiên cứu nên theo tiêu chí lồng ghép vào trong hệ thống quy hoạch của Việt Nam coi như 1 chuyên ngành đối với quy hoạch vĩ mô là QHC, đối với QH chi tiết hơn thì coi là giải pháp kết hợp với thiết kế đô thị. Cách tiếp cận theo hướng từ vĩ mô tới chi tiết. Đối với QHC: cách tiếp cận với cây xanh là chỉ tiêu, chiến lược, thổ nhưỡng, tính chất đô thị; với QHCT là kỹ thuật trồng cây xanh, cao độ cây xanh; cây xanh gắn với công trình; cây xanh gắn với hạ tầng; Cần tập trung các giải pháp quy hoạch và quản lý là chính: đề xuất quy hoạch cây xanh theo từng khu vực, theo từng tuyến đường; Nên tập hợp sản phẩm đưa ra bộ phụ lục gồm Gợi ý các giải pháp quy hoạch thiết kế cây xanh trong khu vực hiện hữu, khu vực mới, khu vực quảng trường...; Gợi ý cây xanh cho từng loại đường; Danh mục tra cứu các loại cây xanh.

PVT Nguyễn Thành Hưng yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng, chỉnh sửa, hoàn thiện sớm trình Bộ nghiệm thu.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website