Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài "Nghiên cứu và xây dựng bộ tiêu chí đô thị sinh thái"

Chiều ngày 29/6/2018, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở VIUP do Phó Viện trưởng Nguyễn Thành Hưng làm chủ tịch hội đồng đã họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu và xây dựng bộ tiêu chí đô thị sinh thái". Đề tài do PGS.TS.KTS Lưu Đức Cường làm chủ nhiệm.

Quang cảnh chung

Báo cáo trước hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS.KTS. Lê Thị Thúy Hà cho biết: Trên thế giới, khái niệm đô thị sinh thái (ecocity) đã xuất hiện vào cuối thập kỷ 80, đầu 90 thế kỷ XX ở các nước phát triển. Đi kèm với các khái niệm, nhiều bộ tiêu chí đánh giá cũng được đưa ra (Liên minh châu Âu EU, tổ chức Citybuilders...). Tại Việt Nam, chúng ta đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, dân số đô thị hiện nay khoảng 30% vào năm 2015 và đạt 50% vào năm 2025 (Nguồn: Bộ Xây dựng). Công tác quy hoạch và phát triển đô thị theo hướng sinh thái ngày càng được quan tâm trong thời gian qua, với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế nhiều kinh nghiệm đã áp dụng các mô hình phát triển đô thị sinh thái vào Việt Nam; Tuy nhiên, cho đến nay các nhà quản lý, nhà chuyên môn, chủ đầu tư và người sử dụng chưa có được hệ thống các tiêu chí và tiêu chuẩn mang tính thống nhất để làm cơ sở đánh giá lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp cho yêu cầu phát triển chung. Vì vậy, với nhu cầu từ thực tiễn quy hoạch và phát triển đô thị sinh thái tại Việt Nam, việc lựa chọn các kinh nghiệm thích hợp để sớm xây dựng hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị sinh thái làm cơ sở cho công tác thực hiện quy hoạch, quản lý đầu tư quy hoạch xây dựng trên địa bàn cả nước là rất cần thiết và cấp bách.

ThS.KTS. Lê Thị Thúy Hà báo cáo nội dung tóm tắt đề tài

Thực hiện các mục tiêu của đề tài, nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu tổng quan tình hình xây dựng bộ tiêu chí đô thị sinh thái trong và ngoài nước gồm kinh nghiệm nước ngoài về xây dựng tiêu chí đô thị sinh thái và đánh giá tổng quan tình hình phát triển và xây dựng đô thị theo hướng sinh thái tại Việt Nam. Nhóm đề xuất Bộ tiêu chí đô thị sinh thái áp dụng cho quy hoạch đô thị tại Việt Nam. Trong đó, cấu trúc bộ tiêu chí gồm các nhóm tiêu chí về cơ cấu QHKG, sử dụng đất, TKĐT, kiến trúc công trình và vật liệu, giao thông đô thị, năng lượng...

Hội đồng nghiệm thu

Góp ý cho đề tài này, các thành viên hội đồng cho rằng đề tài được nghiên cứu công phu với khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên, các thành viên góp ý thêm một số nội dung như cần xem lại cơ sở khoa học cho rõ ràng; đánh giá xem quy hoạch xây dựng đô thị sinh thái ở Việt Nam có gì vướng mắc; nên chia bộ tiêu chí thành các giai đoạn phát triển khác nhau, rà soát tên gọi các nhóm tiêu chí cho dễ hiểu.. 

Phó viện trưởng Nguyễn Thành Hưng  kết luận cuộc họp 

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch hội đồng Nguyễn Thành Hưng nhất trí với các ý kiến của thành viên. Ông đề nghị cần rút gọn các nhóm tiêu chí bám sát vào nội dung liên quan tới ngành xây dựng, các tiêu chí cần đơn giản hơn, tránh đưa tiêu chí gây tranh cãi... Bên cạnh đó, ông yêu cầu nhóm nghiên cứu cần cô đọng nội dung đề tài và khẩn trương hoàn chỉnh theo góp ý của hội đồng để tháng 7 trình Bộ nghiệm thu.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website