Nghiên cứu hướng dẫn quy hoạch phát triển không gian dọc sông tại các đô thị miền Bắc Việt Nam (khu vực ngoài đê đoạn sông đi qua đô thị)

Ngày 28/11/2017, Hội đồng KHKT Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) do Q. Viện trưởng Lưu Đức Cường làm chủ tịch họp xem xét góp ý đề tài Nghiên cứu hướng dẫn quy hoạch phát triển không gian dọc sông tại các đô thị miền Bắc Việt Nam (khu vực ngoài đê đoạn sông đi qua đô thị).

Quang cảnh chung

Mục tiêu của đề tài nhằm khảo sát hiện trạng, xác định giá trị và đánh giá những vấn đề tồn tại cần giải quyết của các không gian đô thị dọc sông, chú trọng vào khu vực ngoài đê tại các đô thị miền Bắc Việt Nam; Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về khai thác quỹ đất đô thị dọc sông và Đề xuất các giải pháp quy hoạch phát triển tổng thể về định hướng không gian đô thị dọc sông – khu vực ngoài đê tại các đô thị miền Bắc Việt Nam.

ThS.KTS Lê Thị Thúy Hà trình bày đề tài

Qua phân tích, nghiên cứu, nhóm nghiên cứu phòng Nghiên cứu chiến lược và chính sách PTĐT do ThS.KTS Lê Thị Thúy Hà làm chủ nhiệm đã đề xuất các giải pháp quy hoạch phát triển không gian đô thị và sử dụng đất dọc sông tại các đô thị miền Bắc Việt Nam. Các giải pháp như sau:

- Giải pháp chỉnh trị đê đoạn đi qua đô thị

- Tái phân vùng chức năng các khu vực không gian dọc sông

- Xây dựng, cải tạo hệ thống giao thông ven sông và các tuyến, nút giao thông liên kết với khu vực đô thị trong đê

- Chỉnh trị giao thông đường thủy, liên kết các điểm vui chơi giải trí, du lịch bên bờ sông thông qua mạng lưới giao thông thủy

- Xây dựng công viên ven sông và các công trình

- Giải pháp quy hoạch bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử

- Các giải pháp tái thiết không gian đô thị hiện hữu

- Các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học

Ngoài ra, nhóm đề xuất khung kế hoạch hành động.

Ths.KTS Lã Thị Kim Ngân phản biện đề tài

Thành viên hội đồng

Các thành viên hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài và góp ý thêm một số nội dung để nhóm nghiên cứu hoàn thiện.

Kết luận cuộc họp, Q. Viện trưởng Lưu Đức Cường đề nghị nhóm nghiên cứu xem lại văn phong, bố cục cho khoa học, chặt chẽ. Làm rõ chế độ thủy văn của các con sông; Bổ sung quy hoạch phòng chống lũ, tần suất lũ, hệ thống hồ chứa thủy điện. Phần viết về sự cần thiết phải viết sâu hơn, nêu rõ quan điểm của mình; làm kỹ đối tượng nghiên cứu và giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài. Các giải pháp phải có tính khái quát cao hơn, có tính nguyên tắc cho các đô thị khác nhau. Ông cũng lưu ý nhóm nghiên cứu về yếu tố biến đổi khí hậu, mô hình nhà nổi cho vùng ngập nước, những yếu tố liên quan tới dân cư đô thị tại đó…

Chủ tịch hội đồng Lưu Đức Cường kết luận cuộc họp

Ông yêu cầu nhóm nghiêm túc tiếp thu ý kiến của hội đồng, hoàn thiện đề tài để tháng 12 trình Bộ nghiệm thu.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website