THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

BỘ XÂY DỰNG

VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

VÀ NÔNG THÔN QUỐC GIA

 

Số:  64 /TB-VQHQG

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

            Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

            Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của  Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

            Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012  của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

            Căn cứ Công văn số 324/BXD-TCCB ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Bộ Xây dựng về việc xét tuyển viên chức.

            Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị, cụ thể như sau:

I. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển

1. Đối tượng

– Người muốn được dự tuyển dụng viên chức vào Viện phải có đủ điều kiện và tiêu chuẩn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

– Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại một đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

-  Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

-  Có đơn dự tuyển;

-  Có lý lịch rõ ràng;

-  Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí cần tuyển;

-  Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng cần tuyển dụng: Tổng số 30 chỉ tiêu cần tuyển dụng

III. Hình thức tuyển dụng: bằng hình thức xét tuyển

IV. Hồ sơ dự tuyển và đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ tuyển dụng

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức, gồm:

a. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu) ban hành kèm theo thông báo này;

b. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng trong thời gian 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

e. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

f. 02 (hai) ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

Hồ sơ dự tuyển được niêm yết tại trụ sở làm việc và Trang thông tin điện tử của Viện.

2. Cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức-Hành chính

Lưu ý: Trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ, người đăng ký dự tuyển không nộp bản photocopy văn bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời liên quan đến chế độ miễn thi tin học, ngoại ngữ và các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng viên chức, có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) thì không được xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, thắc mắc về sau.

V. Tổ chức xét tuyển

1. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ:

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức hành chính ,Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia số 10 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 09/10/2018 đến ngày 23/10/2018 (không nhận hồ sơ vào ngày thứ bảy và chủ nhật).

Buổi sáng bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút (hồ sơ nộp xong không trả lại). Thí sinh nộp trễ hạn sẽ không được tiếp nhận, xem xét, giải quyết.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn:

– Tổ chức phỏng vấn trong tháng 10 năm 2018 (sẽ có thông báo cụ thể cho cá nhân dự tuyển)

– Địa điểm tổ chức phỏng vấn: (sẽ có thông báo cụ thể cho cá nhân dự tuyển)

4. Thông báo kết quả tuyển dụng: Trên website www.viup.vn và bảng tin của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia./.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TP.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 Đã ký

Hoàng Tấn Trúc

Đơn đăng ký tuyển dụng: Tại đây
(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website