Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035

Ngày 13/4/2018, Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035, do Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì. Dự cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang, UBND TP Hà Giang, đại diện các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành là thành viên Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP - đơn vị tư vấn) trình bày Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang đến năm 2035. Theo đó, để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn, đồng thời khắc phục những khó khăn, tồn tại trước đây, cần triển khai, lập quy hoạch chung đô thị Hà Giang với không gian rộng hơn, bao gồm thành phố Hà Giang hiện hữu và các khu vực dự kiến phát triển đô thị, đảm bảo định hướng thành phố Hà Giang là đô thị loại II, đóng vai trò trung tâm liên kết, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Hà Giang nói riêng, vùng Trung du, miền núi phía Bắc nói chung.

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch chung đô thị Hà Giang đến năm 2035 bao gồm thành phố Hà Giang hiện hữu và khu vực dự kiến mở rộng thuộc huyện Vị Xuyên, với tổng diện tích khoảng 17.926ha, dân số hiện tại khoảng 57 nghìn người.

Mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm: Định hướng quy hoạch xây dựng đô thị Hà Giang đáp ứng vai trò, chức năng phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng tỉnh Hà Giang và khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; định hướng quy hoạch xây dựng đô thị Hà Giang theo các tiêu chí đô thị loại II, cải tạo khu vực đô thị hiện hữu, phát triển không gian xây dựng mới đảm bảo khai thác các tiềm năng, thế mạnh của khu vực, giữ gìn cảnh quan, kiến trúc, bản sắc văn hóa của tỉnh; định hướng quy hoạch sử dụng đất đai, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội và tiện ích đô thị đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn và đặc thù đô thị Hà Giang.

Theo Nhiệm vụ, đô thị Hà Giang được quy hoạch là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, thể dục thể thao, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, chế biến công nghệ cao của tỉnh Hà Giang; là trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch, đầu mối giao lưu, liên kết, thúc đẩy khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, của tỉnh Hà Giang và cả khu vực miền núi Trung du phía Bắc; là đô thị loại II trong giai đoạn đến 2035, đô thị xanh với các giá trị về hệ sinh thái, kiến trúc truyền thống.

Nhiệm vụ đưa ra các yêu cầu nội dung nghiên cứu quy hoạch, bao gồm: Đánh giá thực trạng phát triển đô thị Hà Giang; xác định tiền đề, dự báo phát triển, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; định hướng phát triển không gian và thiết kế đô thị; định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá môi trường chiến lược; đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư.

Đánh giá cao chất lượng Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đóng góp ý kiến nhằm giúp đơn vị tư vấn hoàn thiện Báo cáo, như cần làm rõ hơn cơ sở mở rộng thành phố Hà Giang về phía xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên cũng như cơ sở dự báo tăng dân số.

Toàn cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng xem xét thời gian lập quy hoạch đảm bảo tính logic, nối tiếp trong triển khai các dự án ngắn hạn, trung hạn, đồng thời đánh giá lại quỹ đất xây dựng, quy mô và cơ cấu dân số, chú ý phối hợp và tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành tỉnh Hà Giang và ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng, sớm hoàn thiện Báo cáo.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đề nghị UBND tỉnh Hà Giang sớm hoàn thiện Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035, để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

(Nguồn:xaydung.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website