Tổ chức họp góp ý đánh giá đồ án QHXD vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035

Ngày 17/4/2017, Hội đồng khoa học kỹ thuật Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đã xem xét, góp ý đánh giá đồ án QHXD vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035. Hội đồng do Phó Viện trưởng Nguyễn Thành Hưng làm chủ tịch.

Quang cảnh chung

Thay mặt nhóm nghiên cứu Trung tâm QHXD2, ThS.KTS Lưu Hoàng Tùng đã trình bày nội dung tóm tắt của đồ án. Theo đó, phạm vi nghiên cứu trên ranh giới hành chính toàn tỉnh Bình Định có diện tích tự nhiên 6050km2. Gồm 11 đơn vị hành chính: 01 thành phố, 01 thị xã và 9 huyện. Phạm vi và ranh giới được xác định như sau:

Phía bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi; Phía Nam giáp tỉnh Phú Yên; Phía Đông giáp biển Đông và phía Tây giáp tỉnh Gia Lai. Dự kiến đến năm 2025, dân số là 1.688.000 người; năm 2035: 1.865.100 người. Mục tiêu cụ thể của đồ án: Xây dựng mô hình không gian tỉnh Bình Định phát triển linh hoạt và hiệu quả. Phát triển hệ thống đô thị-nông thôn theo hướng tăng trưởng xanh, khả thi và phù hợp với xu thế hội nhập, sẵn sàng ứng phó với BĐKH; Xây dựng khung hạ tầng kỹ thuật diện rộng, các công trình đầu mối kỹ thuật kết nối đồng bộ với hệ thống đô thị, các khu động lực kinh tế và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia; Xây dựng thành phố Quy Nhơn trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển của quốc gia, theo định hướng dịch vụ - cảng biển – công nghiệp – du lịch, trọng tâm là dịch vụ - cảng biển tạo sức lan tỏa đến hệ thống đô thị toàn tỉnh Bình Định và vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Phát triển khu kinh tế Nhơn Hội làm động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội.

ThS.KTS Lưu Hoàng Tùng đã trình bày nội dung tóm tắt của đồ án

Tầm nhìn xác định cho vùng này là vùng cửa ngõ ra biển của tiểu vùng Đông Nam Á; Vùng kinh tế biển; Vùng du lịch biển, văn hóa – lịch sử; Vùng than thiện môi trường; Vùng chất lượng sống tốt.

Định hướng hệ thống đô thị: Giai đoạn 2025: Tỉnh Bình Định có 17 đô thị; Giai đoạn 2035 có 22 đô thị.

Theo phân vùng chức năng phát triển, chia thành 2 tiểu vùng:

Tiểu vùng số 1: Vùng kinh tế phát triển tổng hợp có định hướng là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh; phát triển công nghiệp, cảng biển, logistic dựa trên các lợi thế về đầu mối giao thông vùng – quốc gia, phát triển du lịch biển gắn với văn hóa lịch sử, phát triển chuyên sâu lĩnh vực đào tạo giáo dục, y tế.

Tiểu vùng số 2: Vùng phát triển kinh tế nông nghiệp, chế biến công nghệ cao với định hướng phát triển kinh tế biển, phát triển nông nghiệp, du lịch sinh thái.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng cho ý kiến về hiện trạng dân số, tỉ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, dự án trong khu vực, tiêu chí phân vùng…

Các thành viên hội đồng đóng góp và cho ý kiến về nội dung đề án

Kết luận cuộc họp, Phó viện trưởng Nguyễn Thành Hưng đề nghị nhóm nghiên cứu nâng cấp đồ án này trên cơ sở tham khảo dự thảo luật Quy hoạch do Bộ Kế hoạch đầu tư soạn thảo. Ngoài ra, cần nghiên cứu làm rõ vấn đề ngập lụt, BĐKH và đưa ra giải pháp rõ nét hơn. Mạnh dạn đề xuất quan điểm về khu kinh tế Nhơn Hội, đưa ra mô hình cụ thể cho khu vực nông thôn vùng duyên hải và miền núi; xem xét lại dự báo kinh tế và một số vấn đề khác.

Phó viện trưởng Nguyễn Thành Hưng kết luận hội thảo

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website