VIUP bảo vệ đề cương nghiên cứu đề tài thuộc chương trình Tây Bắc

Ngày 12/4/2017, tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Văn phòng Chương trình Tây Bắc đã tổ chức Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài thuộc Chương trình Tây Bắc trong kế hoạch năm 2016. Hội đồng do PGS.TS Phạm Hùng Cường, trường ĐH Xây dựng làm chủ tịch.

PGS.TS.KTS Lưu Đức Cường - Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đã trình bày tóm tắt về đề cương nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc quy hoạch phát triển đô thị và các điểm dân cư tập trung vùng biên giới Tây Bắc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo an ninh, quốc phòng".

Theo đó, đề tài tập trung vào những nội dung nghiên cứu chính sau đây:

Nội dung 1:  Điều tra, khảo sát thu thập số liệu hiện trạng phục vụ nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc quy hoạch phát triển đô thị và các điểm dân cư tập trung vùng biên giới Tây Bắc

Nội dung 2:  Đánh giá tổng thể điều kiện đặc thù về tự nhiên và xã hội vùng biên giới Tây Bắc phục vụ quy hoạch và hoạch định chính sách phát triển bền vững hệ thống đô thị và các điểm dân cư tập trung vùng biên giới Tây Bắc trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khi hậu (tập trung nghiên cứu vào 03 tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai)

Nội dung 3:  Đánh giá hiện trạng phát triển Đô thị và các điểm dân cư tập trung và vai trò đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng biên giới Tây Bắc trong bối cảnh hội nhập quốc tế (tập trung nghiên cứu vào 03 tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai)

Nội dung 4: Đánh giá kinh nghiệm trong và ngoài nước về quy hoạch phát triển Đô thị, các điểm dân cư tập trung dọc vùng biên giới và bài học kinh nghiệm áp dụng

Nội dung 5: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn việc quy hoạch phát triển Đô thị và điểm dân cư tập trung vùng biên giới Tây Bắc đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững và quốc phòng, an ninh.

Nội dung 6: Đề xuất định hướng chính sách phát triển đô thị và các điểm dân cư tập trung bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh vùng biên giới Tây Bắc

Nội dung 7: Đề xuất định hướng quy hoạch phát triển hệ thốngđô thị và các điểm dân cư tập trung bảo đảm phát triểnkinh tế - xã hội bền vững và quốc phòng, an ninh vùng biên giới Tây Bắc

Nội dung 8: Đề xuất giải pháp quy hoạchphát triển 01 khu vực đô thị và 01 điểm dân cư tập trung điển hình cho mỗi địa phương (Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai)

Đề tài sẽ do PGS.TS.KTS Lưu Đức Cường làm chủ nhiệm, được thực hiện bởi các cán bộ của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia cùng sự phối hợp của các chuyên gia từ các Hội nghề nghiệp, Viện nghiên cứu, trường Đại học, cơ quan quản lý nhà nước và các Bộ, Ngành liên quan. Dự kiến thời gian thực hiện là 22 tháng.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng tuyển chọn đã đóng góp ý kiến và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu. Hội đồng đã nhất trí thông qua đề cương đề tài bằng hình thức chấm chọn. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu  đã tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ thuyết minh.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website