VIUP tổ chức Hội đồng KHKT cấp cơ sở góp ý 2 đồ án

Ngày 1/8/2018, Hội đồng KHKT cấp cơ sở Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đã họp góp ý nội dung nghiên cứu của đồ án Quy hoạch hệ thống thoát nước thành phố Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy chế quản lý Quy hoạch và Kiến trúc đô thị thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang do Trung tâm Quy hoạch xây dựng 1 thực hiện. ThS.KTS Nguyễn Thành Hưng - Phó Viện trưởng làm chủ tịch hội đồng.

Quang cảnh chung

Thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS.KS Trương Minh Ngọc, Chủ nhiệm đồ án báo cáo tóm tắt nội dung 2 đồ án này.

Đối với đồ án Quy hoạch hệ thống thoát nước thành phố Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, ThS.KS Trương Minh Ngọc cho biết thành phố Bắc Giang là đô thị tỉnh lỵ, là trung tâm của tỉnh Bắc Giang và đã được công nhận là đô thị loại II vào năm 2014. Mặc dù thành phố đã xây dựng hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu xử lý nước thải và thoát nước. Nhiều khu vực của thành phố bị ngập nặng khi mưa lớn. Do vậy việc lập đồ án này là rất cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Phạm vi nghiên cứu gồm toàn bộ diện tích tự nhiên thành phố Bắc Giang hiện hữu, diện tích 6.677ha. Theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố năm 2017 dự kiến sáp nhập thêm 08 xã và 01 thị trấn. Quy mô lập quy hoạch 14.335,32ha. Qua công tác khảo sát thực địa, nhóm nghiên cứu đã đánh giá hiện trạng tự nhiên, hệ thống công trình thủy lợi, lưu vực tiêu, cao độ nền, thoát nước mưa, hồ điều hòa, thoát nước thải, hiện trạng môi trường, những vấn đề còn tồn tại về thoát nước mưa, thoát nước thải.

Nhóm nghiên cứu cũng giới thiệu phương pháp luận về hệ thống thoát nước xanh và gợi ý áp dụng hệ thống thoát nước xanh cho quy hoạch hệ thống thoát nước thành phố Bắc Giang từ cấp thành phố, cấp phường tới cấp hộ gia đình.

Nội dung lập quy hoạch hệ thống thoát nước thành phố Bắc Giang sẽ gồm Quy hoạch thoát nước mặt đô thị và Quy hoạch thoát nước thải. Trong đó, đối với quy hoạch san nền có tính toán cao độ nền có dự phòng biến đổi khí hậu tại khu vực hiện trạng cải tạo và khu vực xây mới; đưa ra giải pháp công trình và phi công trình đối với  quy hoạch thoát nước mưa, cải tạo và xây mới hệ thống kênh tiêu; nạo vét, khơi thông cống, hồ; phân chia lưu vực... Xác định khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống thoát nước mưa, công trình thoát nước mưa ưu tiên đầu tư xây dựng. Trong Quy hoạch thoát nước thải, nhóm đưa ra định hướng đối với khu vực hiện hữu và đối với các khu vực quy hoạch mới. Khu vực nghiên cứu quy hoạch được chia thành 2 lưu vực lớn thu gom nước thải, tiếp đó chia thành 6 lưu vực nhỏ với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt, trạm bơm nước thải, sơ đồ hệ thống thoát nước thải. Đồ án cũng có nội dung quy hoạch các trạm xử lý nước thải công nghiệp và sơ đồ mạng lưới nước thải công nghiệp.

Tổng hợp ý kiến đóng góp cho đồ án này, Chủ tịch hội đồng Nguyễn Thành Hưng đề nghị rõ trong mục tiêu, sự cần thiết, nội dung nghiên cứu và kết quả những nội dung đã có trong quy hoạch chung, khẳng định sau quy hoạch này tỉnh Bắc Giang có thể lập dự án quản lý kỹ thuật về thoát nước và xử lý nước thải; Rà soát số liệu hiện trạng có tính đến yếu tố về thời tiết, BĐKH; lượng hóa các số liệu đánh giá hiện

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website