VIUP tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Quý IV và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2018

Ngày 20/11/2018, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Quý IV và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2018 dưới sự điều hành của Viện trưởng Lưu Đức Cường. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Viện, trưởng phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Viện và Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Trung.

Quang cảnh chung

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Hoàng Tấn Trúc – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ đã trình bày báo cáo tóm lược tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tính đến giữa tháng 11 với những công việc cụ thể như: Công tác phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; Công tác nghiên cứu khoa học: Công tác tư vấn quy hoạch, kiến trúc thuộc chức năng nhiệm vụ của Viện; Công tác điều hành quản lý Viện;

Trong công tác phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước, Viện đã tham gia góp ý, biên soạn nhiều văn bản pháp quy quản lý ngành như góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch, góp ý và đề xuất xây dựng kế hoạch triển khai của Bộ Xây dựng thực hiện quyết định phê duyệt "Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030"; Xây dựng các nội dung, nhiệm vụ dự kiến thực hiện của ngành nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhiệm vụ xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật ven biển trên đảo giai đoạn 2018-2025.

Năm 2018, Bộ Xây dựng đã giao cho Viện thực hiện 10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năm 2018. Dự kiến các nhóm nghiên cứu sẽ hoàn thành trước 31/12/2018 và trình Bộ Xây dựng nghiệm thu.

Hiện nay, Viện đang triển khai thực hiện 3 đồ án quy hoạch sử dụng vốn Bộ Xây dựng và đăng ký danh mục trình Bộ Xây dựng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cho 6 đồ án.

Đối với các dự án điều tra, khảo sát sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế: Viện đang triển khai thực hiện 4 dự án: Điều chỉnh định hướng QHTT phát triển hệ thống đô thị đến năm 2035, tầm nhìn 2050 có tính đến yếu tố BĐKH; Rà soát QHC các đô thị thuộc vùng Duyên hải Bắc Bộ, đề xuất nội dung ứng phó với BĐKH và nước biển dâng trong điều chỉnh QHC các đô thị; Điều tra khảo sát, đánh giá đề xuất kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam và triển khai thí điểm; Nghiên cứu định hướng và giải pháp quản lý có hiệu quả quy hoạch và kiến trúc tại các điểm, cụm dân cư nông thôn - phục vụ xây dựng Luật Kiến trúc.

Bên cạnh đó, Viện đang triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật: "Thoát nước đô thị bền vững kết hợp nông nghiệp đô thị, thực hiện thí điểm tại thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc" sử dụng vốn do Quỹ nghiên cứu phát triển Bắc Âu tài trợ, dự kiến kết thúc trong năm 2018.

Công tác nghiên cứu khoa học được Viện quan tâm triển khai thực hiện với 21 đề tài gồm 01 đề tài cấp Nhà nước, 04 đề tài trọng điểm cấp Bộ và 16 đề tài cấp Bộ, trong số đó có 04 đề tài đã tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, 02 đề tài đã tổ chức Hội đồng cơ sở và trình Bộ nghiệm thu, 15 đề tài đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Lãnh đạo các đơn vị trao đổi các khó khăn, vướng mắc

Trong 10 tháng đầu năm 2018, 12 đồ án tư vấn quy hoạch thuộc chức chức năng nhiệm vụ của Viện đã được phê duyệt như ĐC QHC thị trấn Vôi - Lạng Giang - Bắc Giang; QHC thị xã Kỳ Anh đến năm 2035, Điều chỉnh QH Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050... Hiện nay, Viện đã và đang thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn lập quy hoạch, thiết kế kiến trúc trong đó có các đồ án lớn như QHXD vùng tỉnh Điện Biên, QHXD vùng tỉnh Bắc Kạn...

Báo cáo cũng đề cập tới công tác tổ chức hành chính, quản lý khoa học kỹ thuật, giám sát chất lượng đồ án, công tác kế hoạch tài chính, công tác thông tin, đào tạo và HTQT.

Một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới cuối năm 2018 đã được đưa ra như các đơn vị cần kết thúc dứt điểm các dự án còn tồn đọng trước và trong năm 2017, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án vốn Bộ XD, đề tài NCKH, dự án sự nghiệp kinh tế và đồ án ký kết với địa phương, nhiệm vụ thường xuyên.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đơn vị đã bổ sung thêm nội dung công việc của đơn vị mình cũng như chia sẻ những khó khăn và vướng mắc đơn vị gặp phải trong việc giải ngân, tiến độ thực hiện... Viện trưởng đã cho ý kiến chỉ đạo đối với từng đồ án, công việc cụ thể của các đơn vị. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi về công tác hạch toán lương, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.

Viện trưởng Lưu Đức Cường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Viện trưởng Lưu Đức Cường đề nghị phòng kế hoạch tài chính đôn đốc công tác giải ngân, hoàn tạm ứng, chứng từ; Phòng Quản lý KHKT đẩy nhanh việc triển khai thực hiện nội dung nghiên cứu của đề án Đổi mới phương pháp lập quy hoạch; Phòng Tổ chức hành chính giải quyết dứt điểm công tác bổ nhiệm cán bộ các đơn vị trực thuộc. Ông hoan nghênh nỗ lực của các đồng chí trong ban lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị, các đồng chí chủ nhiệm cũng như toàn thể cán bộ Viên chức VIUP trong thời gian qua, động viên mọi người nỗ lực trong thời gian tới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2018.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website