VIUP tổ chức hội thảo "Nội dung và sản phẩm quy hoạch đô thị đổi mới "

Trong buổi chiều cùng ngày 14/12/2017, VIUP tổ chức hội thảo thứ 2 với tiêu đề "Nội dung và sản phẩm quy hoạch đô thị đổi mới". Hội thảo này cũng nằm trong khuôn khổ đề tài độc lập cấp Nhà nước "Đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam".

Quang cảnh chung

Tại hội thảo, ThS.KTS Lê Kiều Thanh trình bày tham luận đề xuất đổi mới phương pháp quy hoạch đô thị. Phương pháp tiếp cận đề xuất đổi mới phương pháp lập quy hoạch đô thị dựa trên các nguyên tắc: Đảm bảo tính kế thừa các giá trị của hệ thống quy hoạch tổng thể đô thị; Xây dựng tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển đô thị lồng ghép trong đồ án quy quy hoạch; Đảm bảo sự tham gia của xã hội trong quy trình quy hoạch; Đảm bảo tính tích hợp giữa quy hoạch không gian và quy hoạch phát triển trong nội dung và sản phẩm quy hoạch; Đảm bảo tính thích ứng của đô thị; Đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của đồ án quy hoạch.

ThS.KS Vũ Tuấn Vinh về nội dung lồng ghép hạ tầng kỹ thuật trong quy trình quy hoạch đô thị đổi mới

ThS. KTS Nguyễn Xuân Anh trình bày tại hội thảo

Về việc lồng ghép quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, ThS. KTS Nguyễn Xuân Anh đã đưa ra những nghịch lý và đề xuất giải pháp. KTS Nguyễn Xuân Anh cho rằng quy trình quy hoạch truyền thống cần được thay thế bởi cơ cấu 2 tầng đơn giản hơn và không chồng lấn, bao gồm Quy hoạch và các kế hoạch hành động. Quy hoạch thành phố (City plan) mà trước nay gọi là quy hoạch chung (QHC) có vai trò xác định kịch bản phát triển không gian cho toàn đô thị trong tầm nhìn 10-35 năm. Các công việc còn lại nằm trong các quy hoạch - kế hoạch hành động (Action plans), có tầm nhìn ngắn hạn, không quá 5 năm. Các kế hoạch này trải rộng trên nhiều lĩnh vực bao gồm các quy hoạch khu vực, quy hoạch cụ thể, thiết kế đô thị độc lập, dự án chỉnh trang đô thị, dự án phát triển hạ tầng đô thị... Quy hoạch phân khu vẫn được tiếp tục tồn tại, song không nhất thiết phải phủ kín toàn bộ khu vực QHC cũng như không theo đuổi khung thời gian dài hạn của QHC và chỉ được thực hiện tại khu vực có nhiều biến động. Vai trò của nó là cung cấp công cụ quản lý cụ thể hơn, ngắn hạn hơn cho nhà quản lý, thông tin sát hơn cho nhà đầu tư, chính sách gần hơn cho cộng đồng dân cư.

ThS. KTS Cao Sỹ Niêm trình bày tham luận về đổi mới sản phẩm quy hoạch đô thị

Bàn về đổi mới sản phẩm quy hoạch đô thị, ThS.KTS Cao Sỹ Niêm đề cập tới những tồn tại, hạn chế trong hồ sơ đồ án quy hoạch và các yêu cầu về đổi mới sản phẩm quy hoạch đô thị. Bên cạnh đó. ThS.KTS Cao Sỹ Niêm đề xuất sản phẩm quy hoạch đô thị đổi mới đối với hồ sơ bản vẽ cho đồ án QHC đô thị, cho đồ án quy hoạch phân khu đô thị (áp dụng cho thành phố trực thuộc TƯ) và sản phẩm quy hoạch đô thị đổi mới đối với hồ sơ văn bản.

Q. Viện trưởng Lưu Đức Cường phát biểu tổng kết hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo được nghe tham luận của ThS.KS Vũ Tuấn Vinh về nội dung lồng ghép hạ tầng kỹ thuật trong quy trình quy hoạch đô thị đổi mới và trao đổi những nội dung liên quan tới chủ đề của hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Q. Viện trưởng Lưu Đức Cường cho rằng các ý kiến trao đổi tại hội thảo rất hữu ích, nhóm thực hiện đề tài nên nghiên cứu thêm. Bên cạnh đó, các thành viên đề tài cũng nên suy nghĩ hướng nghiên cứu tiếp theo khi đề tài này kết thúc để kết quả đề tài đi vào cuộc sống.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website