VIUP tổ chức họp giao ban kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2019

Ngày 21/02/2019, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tổ chức họp giao ban kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2019. Viện trưởng Lưu Đức Cường chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của ban lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ lãnh đạo các đơn vị.

Quang cảnh chung

Theo báo cáo trong hội nghị giao ban, Viện tiếp tục thực hiện công tác phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước như tham gia góp ý, biên soạn văn bản pháp quy quản lý ngành…  Đối với công tác thực hiện nhiệm vụ thường xuyên: Viện đã hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên 2018 chuẩn bị trình Bộ Xây dựng nghiệm thu và đang triển khai chỉnh sửa danh mục nhiệm vụ thường xuyên 2019 và làm đề cương nhiệm vụ căn cứ trên biên bản họp thẩm định danh mục nhiệm vụ của Bộ XD. Bên cạnh đó, Viện tiếp tục thực hiện các dự án điều tra khảo sát sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, các đồ án quy hoạch sử dụng vốn Bộ Xây dựng, các đề tài nghiên cứu khoa học...

Viện trưởng Lưu Đức cường kết luận hội nghị

Tiếp đó, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện các đề tài, dự án; sản lượng chuyển tiếp năm 2018 và sản lượng dự kiến ký hợp đồng năm 2019. Viện trưởng đã trao đổi cùng lãnh đạo các đơn vị về các đề tài, dự án chậm tiến độ, đánh giá sản lượng từng đơn vị xem có đạt sản lượng để đảm bảo thu nhập của cán bộ các đơn vị mình hay không. Viện trưởng đưa ra phương hướng giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Ngoài ra, các phòng thuộc khối chức năng trao đổi thêm về công tác kế hoạch, tài chính, nhân sự…

Tại cuộc họp, Phó Viện trưởng Phạm Thị Thanh Hoa và Phạm Thị Nhâm đã cho ý kiến về một số mảng công việc được giao phụ trách.

Kết luận hội nghị, Viện trưởng Lưu Đức Cường đề nghị các đơn vị đôn đốc cán bộ tập trung khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành trong quý I/2019 các đề tài, dự án bị chậm. Viện trưởng lưu ý một số vấn đề liên quan tới công tác cán bộ như việc bổ nhiệm, tuyển dụng... Bên cạnh đó, Viện trưởng đã cho ý kiến chỉ đạo một số nội dung khác tại cuộc họp và yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website