Viện trưởng VIUP trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị

Theo quyết định số 68/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, số lượng đầu mối các đơn vị của Viện đã được thu gọn từ 25 xuống 20 đơn vị.

Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự, căn cứ vào cuộc họp của BCH Đảng bộ về công tác cán bộ và căn cứ phương án tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Viện, Viện trưởng VIUP đã ký quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Ngày 19/4/2018, tại Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đã diễn ra buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm trưởng phó các đơn vị mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập, quyết định bổ nhiệm điều động cán bộ lãnh đạo tại một số đơn vị và các quyết định điều động luân chuyển cán bộ. Tới dự buổi lễ có Viện trưởng Lưu Đức Cường, các Phó Viện trưởng Phạm Thị Thanh Hoa, Phạm Thị Nhâm, đại diện lãnh đạo, cán bộ các phòng ban chức năng và các trung tâm trực thuộc Viện.

Viện trưởng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phòng Tổ chức Hành chính

Viện trưởng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Thông tin, Đào tạo và HTQT

Thay mặt lãnh đạo Viện, Viện trưởng Lưu Đức Cường đã trao quyết định cho các đồng chí mới được bổ nhiệm và cán bộ được luân chuyển. Nhân dịp này, Viện trưởng dành thời gian căn dặn, trao đổi, chia sẻ thêm. Ông cho biết các phòng được hình thành trên cơ sở sát nhập nên trưởng đơn vị cần nắm bắt, chỉ đạo chung tất cả các bộ phận, các đồng chí giữ vị trí phó đơn vị về cơ bản giúp trưởng đơn vị phụ trách những lĩnh vực đã được phân công phụ trách từ trước. Tuy nhiên, đồng chí trưởng đơn vị vẫn có thể phân công thêm công việc nếu thấy phù hợp. Ông cũng chia sẻ lý do điều động một số cán bộ từ đơn vị này sang đơn vị khác và mong rằng mỗi cán bộ dù ở cương vị nào, đơn vị nào cũng cần phát huy hết khả năng và trí tuệ, đóng góp vào sự đoàn kết và phát triển của đơn vị mình.

Viện trưởng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phòng Kế hoạch Tài chính

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, Giám đốc Trung tâm Thông tin, đào tạo và HTQT Nguyễn Trung Dũng đã cám ơn sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban lãnh đạo đã tin tưởng giao trách nhiệm phụ trách đơn vị. Giám đốc Trung tâm Thông tin, đào tạo và HTQT cho biết đã tìm hiểu thêm bộ phận Tạp chí để có những phân công cụ thể. Ông mong rằng Viện sẽ có chỉ đạo thêm về một số nội dung liên quan đến Trung tâm.

(Nguồn:VIUP.VN)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website