Công khai kế hoạch sử dụng đất TP. Cam Ranh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất TP. Cam Ranh năm 2019.

Ảnh minh họa

Theo đó, sẽ thu hồi 404,66ha (đất nông nghiệp 344,51ha; đất phi nông nghiệp 60,15ha); chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp 389,75ha; đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 69,2ha (trong đó 100% là đất phi nông nghiệp). Diện tích đất trồng lúa thu hồi 15,25ha.

Tỉnh Khánh Hòa giao UBND TP. Cam Ranh tổ chức thực hiện việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai; thực hiện việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch được duyệt; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, quản lý sử dụng đất đai theo kế hoạch được duyệt nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm vi phạm kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

(Nguồn:thoibaonganhang.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website