Góp ý điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Thái Nguyên

Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016 (Quy hoạch chung). Sau 03 năm tổ chức thực hiện theo Quy hoạch chung, TP Thái Nguyên đã có những bước phát triển nhanh trên các mặt kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa, hạ tầng kỹ thuật và diện mạo đô thị thay đổi nhanh, tạo bước đột phá quan trọng về kết cấu hạ tầng khung, có tác động mạnh mẽ tới sự phát triển các ngành Kinh tế du lịch, dịch vụ, thương mại.

Do yêu cầu phát triển thực tiễn, UBND tỉnh Thái Nguyên đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung tại khu vực xóm Mỏ Đá và xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên với nội dung: Chuyển đổi diện tích 119,38 ha theo Quy hoạch chung xác định 67,0 ha đất lâm nghiệp (đất rừng trồng và đất khoáng sản), 38,6 ha đất nông nghiệp (trồng lúa), 3,58ha đất ở nông thôn và 10,2ha đất giao thông, điều chỉnh chức năng sử dụng đất sang đất du lịch sinh thái 110,55ha và đất giao thông 8,83ha); điều chỉnh hướng tuyến của đường Vành đai 1 vùng tỉnh Thái Nguyên xuống phía Nam của núi Hột nhằm tạo hành lang cách ly giữa Khu vực di tích động Linh Sơn với đường Vành đai 1 vùng tỉnh Thái Nguyên.

Mục tiêu điều chỉnh chức năng sử dụng đất khu vực trên nhằm đáp ứng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên; phục vụ lợi ích cộng đồng, nhằm tạo ra một không gian du lịch sinh thái, kết hợp với du lịch văn hóa, tâm linh để khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa, lịch sử vốn có của Khu vực di tích động Linh Sơn (đã được công nhận là Khu di tích cấp quốc gia tại Quyết định số 07/1999/QĐ-BVHTT ngày 26/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin); Việc điều chỉnh hướng tuyến của đường Vành đai 1 vùng tỉnh Thái Nguyên không làm thay đổi cấu trúc hệ thống giao thông đô thị, đảm bảo khả năng vận hành giao thông cũng như hướng tuyến chính của Quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 9855/VPCP-CN ngày 10/10/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 696/BXD-QHKT ngày 05/4/2019 xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan. Trên cơ sở các ý kiến tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tại Văn bản số 1888/BTNMT-KHTC ngày 25/4/2019); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại Văn bản số 1504/BVHTTDL-KHTC ngày 18/4/2019) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Văn bản số 2591/BNN-KH ngày 17/4/2019). Về cơ bản, các Bộ ngành thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Thái Nguyên và có lưu ý một số nội dung khi triển khai tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, quy hoạch ngành có liên quan. UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Văn bản số 1540/UBND-QHXD ngày 26/4/2019 báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ đối với đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Thái Nguyên.

Nội dung kiến nghị điều chỉnh cục bộ nêu trên của UBND tỉnh Thái Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, du lịch dịch vụ và thu hút nhà đầu tư phát triển du lịch của TP Thái Nguyên, tạo không gian đô thị đồng bộ hiện đại góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch tâm linh của người dân và du khách đến TP Thái Nguyên.

Vì vậy, Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất với kiến nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 nêu trên và đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo việc hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14).

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14) và các quy định hiện hành, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: Xem xét, chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Thái Nguyên tại Văn bản số 3808/UBND-QHXD ngày 10/10/2018, Văn bản số 321/UBND-QHXD ngày 25/01/2019 và Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 28/3/2019; Giao UBND tỉnh Thái Nguyên cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ khu vực xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên vào đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Thái Nguyên đến năm 2035 đang thực hiện và tổ chức công bố, công khai theo quy định pháp luật hiện hành.

Trong quá trình triển khai, UBND tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến góp ý bằng văn bản của các Bộ: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất (đất trồng rừng, đất khoáng sản, đất lúa) và quản lý sử dụng đất đai phải tuân thủ quy định của Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Luật Di sản văn hóa; quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng hiện hành.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website