Quảng Ngãi: Tăng cường công tác thanh tra hoạt động đầu tư và xây dựng

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Văn bản số 1071/UBND-NC liên quan chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước và thanh tra về đầu tư và xây dựng, hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; thực hiện đầy đủ các quy định về giám sát và đánh giá đầu tư; khắc phục triệt để việc để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản, phân bổ vốn không đúng quy định, phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư khi không cân đối được nguồn vốn thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

Chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong việc lựa chọn những đơn vị tư vấn, nhà thầu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để khảo sát, lập, thẩm tra, thẩm định công trình, dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công; dự toán, tổng dự toán công trình và thực hiện thi công xây lắp công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về xây dựng.

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước có chức năng trong việc tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế và dự toán công trình theo quy định của Luật Xây dựng. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý chất lượng công trình xây dựng của các chủ đầu tư và kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác lập, quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình hoàn thành; có giải pháp thúc đẩy về công tác thu hồi vốn trong việc nợ tạm ứng sau quyết toán vốn đầu tư.

Thường xuyên rà soát, tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với địa bàn có các công trình, dự án trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh, nhu cầu lớn về sử dụng nguyên vật liệu phục vụ cho việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; thực hiện khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản, khu vực khoáng sản nhỏ lẻ, phân tán. Đảm bảo các hoạt động khoáng sản được thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

Thực hiện tốt công tác thẩm định, tham mưu cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản; tổ chức đấu thầu công khai, đúng quy định về thẩm quyền và trình tự, thủ tục, không để các tổ chức, cá nhân độc quyền trong việc khai thác khoáng sản, lợi ích nhóm, không tham mưu trình UBND tỉnh chỉ định cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ công trình, dự án cho nhà thầu thi công các công trình (có sử dụng vốn Nhà nước), nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác, chế biến khoáng sản.

Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện kê khai sản lượng khai thác, chế biến, nộp đủ, đúng hạn các khoản thuế, phí vào ngân sách nhà nước theo quy định và các biện pháp cải tạo môi trường, phục hồi môi trường theo cam kết.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất về việc chấp hành pháp luật khoáng sản trên địa bàn; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác thực tế của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản; đình chỉ hoặc trình cấp có thẩm quyền thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các dự án khai thác gây mất an toàn lao động, tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động xấu đến cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa, di sản địa chất; các dự án không hoàn thiện các thủ tục sau cấp phép theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh theo thẩm quyền tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, nhất là các hành vi khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc huyện, thành phố chủ động phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các địa phương, đặc biệt là công tác quản lý, bảo vệ khu vực khoáng sản nằm trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác hàng năm của UBND tỉnh.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website