Rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu

UBND TP Hà Nội vừa giao các sở, ngành liên quan và các quận, huyện, thị xã rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ ghi trong Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26-9-2013 của UBND thành phố về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, dự án đã được phê duyệt để đánh giá, phân loại những việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành, làm rõ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Trên cơ sở rà soát, cập nhật những nhiệm vụ đã hết thời gian nhưng chưa hoàn thành, những nhiệm vụ đang thực hiện theo kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nguồn kinh phí thực hiện, đề xuất báo cáo UBND thành phố chỉ đạo thực hiện, bảo đảm khả năng cân đối nguồn ngân sách thành phố và quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công…

(Nguồn:hanoimoi.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website