Tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Ảnh minh họa

Dự thảo Nghị định này quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài bao gồm: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà ở; nhà riêng Đại sứ; xe ô tô và phương tiện đi lại khác; máy móc, thiết bị; tài sản công khác theo quy định của pháp luật.

Dự thảo đề xuất cụ thể về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc, diện tích nhà ở. Theo đó, diện tích làm việc, nhà ở của chức danh đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài mà nước sở tại có quan hệ đặc biệt, đối tác chiến lược được quy định như sau:

Dự thảo cũng đề xuất về khoán kinh phí sử dụng nhà ở: Việc khoán kinh phí sử dụng nhà ở được áp dụng trong trường hợp Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài không có nhà ở để bố trí cho chức danh có tiêu chuẩn và chức danh đó đăng ký thực hiện khoán.

Mức khoán kinh phí được xác định trên cơ sở giá thuê nhà ở phổ biến tại thị trường địa phương phù hợp với diện tích nhà ở theo tiêu chuẩn, định mức áp dụng đối với chức danh nhận khoán.

Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác các chức danh, dự thảo nêu rõ: Đại sứ, Đại biện, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại các tổ chức quốc tế được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô phục vụ công tác với mức giá tối đa không quá 65.000 USD/xe. Tổng lãnh sự và chức danh tương đương được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô phục vụ công tác với mức giá tối đa không quá 60.000 USD/xe.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

(Nguồn:chinhphu.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website